Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Как пророчеството на Даниил предсказва идването на Месията?

Как пророчеството на Даниил предсказва идването на Месията?

ПРОРОК Даниил живял повече от 500 години преди раждането на Исус. Въпреки това Йехова разкрил на Даниил информация, която щяла да помогне да се определи времето, когато Исус щял да бъде помазан, тоест назначен, като Месия, или Христос. На Даниил било казано: „Знай и разбери, че от излизането на заповедта да бъде възстановен и  построен отново Йерусалим до идването на Водача, Месията, ще изминат седем седмици и още шейсет и две седмици.“ (Даниил 9:25)

За да определим кога идва Месията, първо трябва да разберем кога започва периодът, който води до него. Според пророчеството той започва „от излизането на заповедта да бъде възстановен и построен отново Йерусалим“. Кога излязла тази заповед? Библейският писател Неемия казва, че заповедта да бъдат изградени отново стените на Йерусалим, излязла „в двайсетата година от царуването на Артаксеркс“. (Неемия 2:1, 5–8) Историците потвърждават, че 474 г. пр.н.е. била първата пълна година от управлението  на Артаксеркс. Следователно двайсетата година от управлението му била 455 г. пр.н.е. Сега разполагаме с отправната точка за месианското пророчество на Даниил, а именно 455 г. пр.н.е.

Даниил посочва колко дълъг щял да бъде периодът, водещ до идването на „Водача, Месията“. В пророчеството се говори за „седем седмици и още шейсет и две седмици“ — общо 69 седмици. Колко трае този период? Редица преводи на Библията отбелязват, че това не са буквални седмици от по седем дни, а седмици от години. Тоест всяка седмица е дълга седем години. Идеята за седмици от години (периоди от по седем години) била позната на юдеите в древността. Например всяка седма година те спазвали съботна година. (Изход 23:10, 11) Затова пророческите 69 седмици се равняват на 69 периода от по 7 години, което прави общо 483 години.

Сега трябва само да изчислим. Ако от 455 г. пр.н.е. отброим 483 години, стигаме до 29 г. от н.е. Именно през тази година Исус бил покръстен и станал Месията! * (Лука 3:1, 2, 21, 22) Нима това не е забележително изпълнение на библейското пророчество?

^ абз. 2 От 455 г. пр.н.е. до 1 г. пр.н.е. са 454 години. От 1 г. пр.н.е. до 1 г. от н.е. е една година (не съществува нулева година). И от 1 г. до 29 г. са 28 години. Като съберем тези три числа, получаваме общо 483 години. Исус бил убит през 33 г., по време на седемдесетата седмица от години. (Даниил 9:24, 26) Виж книгата „Обърни внимание на пророчествата на Даниил!“, гл. 11, и енциклопедията Insight on the Scriptures („Прозрение върху Писанието“), т. 2, стр. 899–901. И двете са издания на Свидетелите на Йехова.