1 Тимотей 6:1-21

6  Нека всички, които се намират под ярема на робството, смятат своите собственици за достойни за всяка почит,+ така че да не се злослови за името на Бога и учението.+  Нещо повече, нека онези, чиито господари са вярващи,+ не гледат на тях с презрение,+ заради това че са братя.+ Напротив, нека им служат с още по–голяма готовност, защото онези, които извличат полза от добрата им служба, са вярващи и обичани братя. Това поучавай+ и давай тези наставления.  Ако някой поучава нещо друго+ и не се съгласява със здравите+ думи, думите на нашия Господар Исус Христос, нито с учението, което е в съгласие с предаността към Бога,+  той се е възгордял+ и не разбира нищо,+ но умът+ му е болен за разисквания и спорове за думи.+ От тези неща произхождат завист,+ разпри, нагрубяващи+ думи, зли подозрения,  жестоки препирни относно дреболии между хора с покварено мислене,+ лишени от истината,+ които смятат, че предаността към Бога е средство за печалба.+  Безспорно предаността към Бога+ е средство за голяма печалба,+ когато човек се задоволява с онова, което има.+  Защото не сме донесли нищо на света, нито можем да изнесем нещо от него.+  Така че като имаме храна, облекло и покрив над главата си, ще се задоволяваме с тези неща.+  А онези, които са решили да станат богати, попадат в изкушение,+ в примка и в много безразсъдни и вредни желания,+ които водят хората към унищожение и гибел.+ 10  Защото любовта+ към парите е коренът+ на всякакво зло+ и като развиха тази любов, някои се отклониха от вярата и си причиниха много страдания.+ 11  Но ти, Божи човече, бягай от тези неща+ и се стреми към праведност, преданост към Бога, вяра, любов, издръжливост и мек нрав.+ 12  Воювай в добрата битка на вярата,+ хвани се здраво за вечния живот, за който беше призован и за който направи прекрасно изявление+ пред много свидетели. 13  Пред Бога, който запазва живота на всички, и пред Христос Исус, който като свидетел+ направи прекрасно изявление+ пред Понтий Пилат,+ ти нареждам+ 14  да спазваш тази заповед по чист и безукорен начин до явяването+ на нашия Господар Исус Христос. 15  В определеното за това време+ ще се покаже щастливият и единствен Властник+ — Царят+ на онези, които управляват като царе, и Господарят+ на онези, които владеят като господари, 16  единственият, който притежава безсмъртие,+ който живее в недостъпна светлина,+ когото никой човек не е видял и не може и да види.+ Негови да бъдат честта+ и вечното могъщество! Амин. 17  На онези, които са богати+ в настоящата система*, заповядай да не бъдат високомерни+ и да не се надяват на несигурното богатство,+ а на Бога, който ни снабдява с всички неща изобилно за наша радост,+ 18  да вършат добро,+ да бъдат богати с добри дела,+ да бъдат щедри, готови да споделят с другите.+ 19  Така ще събират сигурно съкровище,+ което е добра основа+ за бъдещето, за да могат да се хванат здраво за истинския живот.+ 20  О, Тимотей, пази това, което ти е поверено,+ като отхвърляш празните приказки, които оскверняват светите неща, и противоречията на така нареченото познание.+ 21  Защото като се хвалеха с такова познание, някои се отклониха от вярата.+ Незаслужената милост да бъде с всички вас!

Бележки под линия

Виж Мт 12:32, бел. под линия.