Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПЕТНАЙСЕТА ГЛАВА

Коя религия е угодна на Бога?

Коя религия е угодна на Бога?
  • Всички религии ли са угодни на Бога?

  • Как да разпознаем истинската религия?

  • Кои са истинските Божии поклонници на земята днес?

1. Каква полза ще извлечем, ако се покланяме на Бога по правилния начин?

ЙЕХОВА БОГ е много загрижен за нас и иска да извличаме полза от любещото му ръководство. Ако му се покланяме по правилния начин, ще бъдем щастливи и ще избегнем много проблеми в живота. Ще имаме също благословията и помощта му. (Исаия 48:17) Съществуват обаче стотици религии, които твърдят, че учат истината за Бога. Но в ученията им има големи различия по отношение на това кой е Бог и какво очаква от нас.

2. Как да научим кой е правилният начин да се покланяме на Йехова и какъв пример ни помага да разберем това?

2 Как да разбереш кой е правилният начин да се покланяш на Йехова? Не е нужно да изследваш и да сравняваш ученията на всички религии. Трябва да научиш само какво казва Библията за истинската религия. Да разгледаме един пример: В много страни има проблем с фалшифицирането на пари. Ако работата ти е да разпознаваш кои банкноти са фалшиви, как ще подходиш към нея? Ще се опиташ ли да запомниш как изглежда всеки отделен фалшификат? Не. По–разумно ще бъде да използваш времето си, за да изследваш истинските пари. След като знаеш как изглеждат те, ще можеш да разпознаеш фалшивите.  Подобно на това, когато научим как да разпознаем истинската религия, ще можем да определим коя е фалшива.

3. Какво трябва да направим според Исус, за да имаме Божието одобрение?

3 Важно е да се покланяме на Йехова по начина, който той одобрява. Много хора смятат, че всички религии са угодни на Бога, но Библията не учи това. Дори не е достатъчно просто да твърдиш, че си християнин. Исус посочил: „Не всеки, който ми казва ‘Господарю, Господарю’, ще влезе в небесното царство, а само този, който върши волята на моя Баща, който е на небесата.“ Следователно, за да имаме Божието одобрение, трябва да научим какво изисква Бог от нас и да го вършим. Исус казал, че онези, които не изпълняват Божията воля, „вършат беззаконие“. (Матей 7:21–23) Както фалшивите пари, фалшивата религия няма реална стойност. И по–лошото е, че такава религия всъщност вреди на хората.

4. За какви два символични пътя говорил Исус и накъде води всеки от тях?

4 Йехова дава на всички хора на земята възможността да живеят вечно. Но за да получим вечен живот в рая, трябва да се покланяме правилно на Бога и още днес да живеем по приемлив за него начин. За съжаление мнозина не искат да живеят така. Затова Исус казал: „Влезте през тясната порта, защото широк и просторен е пътят, който води към унищожение, и мнозина са онези, които вървят по него, докато тясна е портата и тесен е пътят, водещ към живот, и малцина са онези, които го намират.“ (Матей 7:13, 14) Истинската религия води до вечен живот. Фалшивата води до унищожение. Йехова не иска никой човек да бъде унищожен и затова дава на всички възможност да научат за него. (2 Петър 3:9) Следователно начинът, по който се покланяме на Бога, означава за нас живот или смърт.

 КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ИСТИНСКАТА РЕЛИГИЯ?

5. Как можем да разпознаем онези, които изповядват истинската религия?

5 Как може да бъде намерен „пътят към живота“? Исус обяснил, че истинската религия ще се вижда в живота на хората, които я изповядват. „Ще ги разпознаете по плодовете им — казал той. — Всяко добро дърво дава добри плодове.“ (Матей 7:16, 17) С други думи, онези, които изповядват истинската религия, ще бъдат разпознати по вярванията и поведението си. Макар че са несъвършени и правят грешки, истинските поклонници на Бога като група се стремят да вършат неговата воля. Нека да разгледаме шест характеристики на хората, изповядващи истинската религия.

6, 7. Как Божиите служители гледат на Библията и какъв пример дал Исус в това отношение?

6 Божиите служители основават ученията си на Библията. Самата тя казва: „Цялото Писание е вдъхновено от Бога и полезно за поучаване, за порицаване, за поправяне на нещата, за възпитаване в праведност, така че Божият човек да бъде напълно способен, изцяло подготвен за всяко добро дело.“ (2 Тимотей 3:16, 17) Апостол Павел писал на християнските си братя: „Когато получихте Божието слово, което чухте от нас, вие го приехте не като човешко слово, а като такова, каквото е наистина — словото на Бога.“ (1 Солунци 2:13) Следователно вярванията и практиките на истинската религия не се основават на човешки възгледи или традиции, а на Божието вдъхновено Слово, Библията.

7 Исус Христос дал хубав пример в това отношение. В молитва към своя небесен Баща той казал: „Твоето слово е истина.“ (Йоан 17:17) Исус вярвал в Божието Слово и всичко, което поучавал, било в съгласие с него. Той често казвал: „Записано е.“ (Матей 4:4, 7, 10) След това цитирал стих. По подобен начин днес Божиите служители не поучават свои идеи. Те вярват, че  Библията е Божието Слово, и изцяло основават ученията си на записаното в нея.

8. Какво правят истинските Божии поклонници по примера на Исус?

8 Онези, които изповядват истинската религия, се покланят само на Йехова и известяват името му. Исус заявил: „На своя Бог, Йехова, трябва да се покланяш и само на него да принасяш свята служба.“ (Матей 4:10) Следователно Божиите служители се покланят единствено на Йехова. Като част от поклонението си те известяват на хората какво е името на истинския Бог и какъв е той. В Псалм 83:18 четем: „Единствено ти, чието име е Йехова, си Всевишният над цялата земя!“ Исус оставил образец как да помагаме на другите да опознаят Бога, като казал в молитва: „Изявих името ти на хората, които ми даде от света.“ (Йоан 17:6) Подобно на това днес истинските Божии поклонници учат другите за името, волята и качествата на Бога.

9, 10. Как истинските християни проявяват любов помежду си?

9 Божиите служители проявяват искрена, неегоистична любов помежду си. Исус казал: „Всички ще знаят, че сте мои ученици, ако има любов между вас.“ (Йоан 13:35) Първите християни имали такава любов помежду си. Любовта, основана на библейските принципи, преодолява социалните, националните и расовите бариери и обединява хората в истинско братство. (Прочети Колосяни 3:14.) Членовете на фалшивите религии нямат такова любещо братство. Откъде знаем това? Те се убиват един друг поради национални или етнически различия. Истинските християни не хващат оръжие, за да убиват събратята си или някой друг. Библията казва: „Децата на Бога и децата на Дявола се познават по това: всеки, който не постъпва праведно, не произхожда от Бога, а също и онзи, който не обича брат си. ... Да проявяваме любов един към друг, не като Каин, който произхождаше от Злия и безмилостно уби брат си.“ (1 Йоан 3:10–12; 4:20, 21)

 10 Разбира се, искрената любов не означава просто да не убиваш други хора. Истинските християни неегоистично използват времето, силите и средствата си, за да си помагат и да се насърчават взаимно. (Евреи 10:24, 25) Те се подкрепят във време на беда и са честни в отношенията си с другите. Всъщност те прилагат в живота си библейския съвет да вършат „каквото е добро спрямо всички“. (Галатяни 6:10)

11. Защо е важно да приемаме Исус Христос като Божието средство за спасение?

11 Истинските християни приемат Исус Христос като Божието средство за спасение. Библията казва: „Чрез никого другиго няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на хората, чрез което да се спасим.“ (Деяния 4:12) Както видяхме в 5 глава, Исус дал живота си като откуп за послушните хора. (Матей 20:28) Освен това той е назначеният от Бога Цар на небесното Царство, което ще владее над цялата земя. Бог казва, че ако искаме да живеем вечно, трябва да сме послушни на Исус и да прилагаме ученията му. В Библията четем: „Който вярва в Сина, има вечен живот, а който не е послушен на Сина, няма да види живот.“ (Йоан 3:36)

12. Какво означава да не сме част от света?

12 Истинските поклонници на Бога не са част от света. Когато бил изправен на съд пред римския управник Пилат, Исус казал: „Моето царство не е част от този свят.“ (Йоан 18:36) Независимо в коя страна живеят, истинските последователи на Исус са поданици на небесното му Царство и затова са напълно неутрални спрямо политическите дела на света. Те не участват в неговите конфликти. Но и не пречат на другите да се присъединят към някоя партия, да се кандидатират за политически пост или да гласуват. Макар че са неутрални, истинските поклонници на Бога спазват закона. Защо? Защото Божието Слово им заповядва „да се подчиняват на висшестоящите власти“. (Римляни 13:1)  Когато обаче има противоречие между изискванията на Бога и на политическата система, истинските християни следват примера на апостолите, които казали: „Трябва да се подчиняваме преди всичко на Бога, а не на хората.“ (Деяния 5:29; Марко 12:17)

13. Как гледат на Божието Царство истинските последователи на Исус и какви действия предприемат във връзка с това?

13 Истинските последователи на Исус проповядват, че Божието Царство е единствената надежда  за човечеството. Исус предсказал: „Тази добра новина за царството ще бъде проповядвана по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят.“ (Матей 24:14) Истинските Христови последователи насърчават хората да разчитат не на човешките управници, а на Божието небесно Царство, защото само то може да разреши проблемите на човечеството. (Псалм 146:3) Исус учел да се молим за това съвършено управление, когато казал: „Нека дойде твоето царство. Нека бъде твоята воля както на небето, така и на земята.“ (Матей 6:10) Божието Слово предсказва, че небесното Царство „ще строши всички тези [съществуващи днес] царства и ще ги унищожи, а самото то ще остане до безпределни времена“. (Даниил 2:44; Откровение 16:14; 19:19–21)

14. Коя религиозна група според тебе отговаря на критериите за истинската религия?

14 Въз основа на току–що разгледаното се запитай: „Коя религиозна група основава всичките си учения на Библията и известява името на Йехова? Коя проявява любов, основана на библейските принципи, вярва в Исус, не е част от света и проповядва, че Божието Царство е единствената реална надежда за човечеството? Коя от религиозните групи на земята изпълнява всички тези изисквания?“ Фактите ясно показват, че това са Свидетелите на Йехова. (Прочети Исаия 43:10–12.)

КАКВО ЩЕ НАПРАВИШ?

15. Какво изисква Бог, освен да вярваме, че той съществува?

15 За да си угоден на Бога, не е достатъчно просто да вярваш в него. Всъщност според Библията дори демоните вярват, че Бог съществува. (Яков 2:19) Ясно е обаче, че те не вършат волята му и нямат неговото одобрение. За да бъдем одобрени от Бога, трябва не само да вярваме, че той съществува, но и да вършим волята му. Трябва също да напуснем фалшивата религия и да се присъединим към истинската.

16. Какво трябва да направим, ако сме свързани с фалшивата религия?

 16 Апостол Павел показал, че не бива да имаме нищо общо с фалшивата религия. Той писал: „‘Излезте измежду тях и се отделете — казва Йехова — и повече не докосвайте онова, което е нечисто’, ‘и аз ще ви приема’.“ (2 Коринтяни 6:17; Исаия 52:11) Затова истинските християни избягват всичко, което има връзка с фалшивата религия.

17, 18. Какво представлява „Вавилон Велики“ и защо е неотложно „да излезеш от нея“?

17 Библията показва, че всички разновидности на фалшивата религия са част от „Вавилон Велики *. (Откровение 17:5) Това име напомня за древния град Вавилон, където след Потопа в Ноевите дни се появила фалшивата религия. Много от ученията и обичаите, които днес са приети във фалшивата религия, произлизат от древния Вавилон. Например вавилонците се покланяли на троици, или триади, от богове. Днес Троицата е основна доктрина в много религии. Но Библията ясно учи, че има само един истински Бог, Йехова, и че Исус Христос е неговият Син. (Йоан 17:3) Вавилонците вярвали също, че хората имат безсмъртна душа, която продължава да живее след смъртта на тялото и може да страда в някакво място на мъчения. Днес ученията за безсмъртната душа и огнения ад присъстват в повечето религии.

18 Тъй като древната вавилонска религия се разпространила по цялата земя, съвременният Вавилон Велики може подходящо да се определи като световната империя на фалшивата религия. Бог е предсказал, че тази империя ще бъде постигната от неочакван край. Сега разбираш ли защо е важно да се отделиш от всяка част на Вавилон Велики? Йехова Бог иска „да излезеш  от нея“ бързо, докато още има време. (Прочети Откровение 18:4, 8.)

Като служиш на Йехова заедно с неговия народ, ще спечелиш много повече, отколкото би загубил

19. Какво ще спечелиш, като служиш на Йехова?

19 След като решиш да прекратиш връзките си с фалшивата религия, някои хора може да престанат да общуват с тебе. Но като служиш на Йехова заедно с неговия народ, ще спечелиш много повече, отколкото би загубил. Като първите ученици на Исус, които оставили различни неща, за да го последват, ти също ще се сдобиеш с много духовни братя и сестри. Ще станеш част от голямо международно семейство, състоящо се от милиони истински християни, които искрено те обичат. Ще имаш чудесната надежда за вечен живот „в бъдещата система“. (Прочети Марко 10:28–30.) Може би след време онези, които са те изоставили заради вярванията ти, ще се заинтересуват от ученията на Библията и ще станат поклонници на Йехова.

20. Какво бъдеще очаква онези, които изповядват истинската религия?

20 Библията учи, че скоро Бог ще сложи край на тази порочна система и ще я замени с праведен нов свят под управлението на своето Царство. (2 Петър 3:9, 13) Само колко прекрасен ще бъде този свят! В праведната нова система ще има само една религия — истинската. Нима не е мъдро да предприемеш нужните стъпки, за да започнеш да общуваш с истинските Божии поклонници още сега?

^ абз. 17 За повече обяснения защо Вавилон Велики представя световната империя на фалшивата религия виж Приложението „Какво представлява „Вавилон Велики“?