Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 СЕДЕМНАЙСЕТА ГЛАВА

Приближавай се до Бога в молитва

Приближавай се до Бога в молитва
  • Защо трябва да се молим на Бога?

  • Какво трябва да правим, за да бъдем чути от Бога?

  • Как Бог отговаря на молитвите ни?

„Творецът на небето и земята“ иска да слуша молитвите ни

1, 2. Защо трябва да гледаме на молитвата като на голяма чест и защо трябва да знаем какво учи Библията за нея?

ЗЕМЯТА е много малка в сравнение с огромната Вселена. Всъщност за Йехова, „Твореца на небето и земята“, народите са като капка от ведро. (Псалм 115:15; Исаия 40:15) Библията обаче казва: „Йехова е близо до всички, които го призовават, до всички, които го призовават в истина. Той ще изпълни желанието на онези, които се боят от него, ще чуе техния вик за помощ.“ (Псалм 145:18, 19) Помисли какво означава това. Всемогъщият Създател е близо до нас и ще ни чуе, ако „го призоваваме в истина“. Само каква чест е да се обръщаме към Бога в молитва!

2 Но ако искаме Йехова да слуша молитвите ни, трябва да му се молим по начина, който той одобрява. Как можем да правим това, ако не знаем какво учи Библията за молитвата? Изключително важно е да разберем какво се казва в нея по този въпрос, тъй като молитвата ни помага да се приближим до Йехова.

ЗАЩО ДА СЕ МОЛИМ НА ЙЕХОВА?

3. Поради каква важна причина трябва да се молим на Йехова?

3 Една от най–важните причини да се молим на Йехова, е, че самият той ни кани да го правим. Неговото  Слово ни насърчава: „Не се безпокойте за нищо, но във всичко чрез молитви и усърдни молби, заедно с изрази на благодарност, разкривайте исканията си пред Бога и мирът от Бога, който превъзхожда всяка мисъл, ще пази сърцата ви и умовете ви посредством Христос Исус.“ (Филипяни 4:6, 7) Несъмнено не бихме искали да пренебрегваме този любещ дар от Върховния владетел на Вселената!

4. Как редовната молитва към Йехова укрепва взаимоотношенията ни с него?

4 Друга причина да се молим, е това, че редовната молитва към Йехова укрепва взаимоотношенията ни с него. Истинските приятели не общуват само когато имат нужда от нещо. По–скоро те се интересуват един от друг и приятелството им става по–силно, когато изразяват свободно своите мисли, чувства и притеснения. В известен смисъл такива са и взаимоотношенията ни с Йехова Бог. С помощта на тази книга ти разбра какво учи Библията за Йехова, за неговите качества и за волята му. Опозна го като реална личност. Молитвата ти дава възможност да споделиш своите  мисли и най–съкровени чувства с небесния си Баща. Като правиш това, се приближаваш до Йехова. (Яков 4:8)

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ НАС?

5. Какво показва, че Йехова не слуша всички молитви?

5 Всички молитви ли слуша Йехова? Обърни внимание какво казал той на непокорните израилтяни в дните на пророк Исаия: „Принасяте много молитви, но не искам да ви слушам — ръцете ви са пълни с кръв.“ (Исаия 1:15) Следователно определени действия може да са причина Бог да не слуша молитвите ни. Затова трябва да изпълняваме някои основни изисквания.

6. Какво е едно от основните изисквания, за да слуша Бог молитвите ни, и как можем да го изпълним?

6 Основно изискване е да проявяваме вяра. (Прочети Марко 11:24.) Апостол Павел писал: „Без вяра не е възможно да бъдеш угоден на Бога, защото онзи, който се обръща към него, трябва да вярва, че Бог съществува и че възнаграждава онези, които усърдно го търсят.“ (Евреи 11:6) Истинската вяра не означава просто да знаеш, че Бог съществува и че чува молитвите и им отговаря. Вярата се доказва с дела. Трябва да показваме ясно, че имаме вяра, с целия си начин на живот. (Яков 2:26)

7. а) Защо трябва да се обръщаме към Йехова с уважение? б) Как можем да проявим смирение и искреност в молитвите си?

7 Йехова изисква също да му се молим смирено и искрено. Нима нямаме причини да сме смирени, като говорим с него? Когато имат възможността да говорят с някой цар или президент, хората обикновено правят това с уважение, признавайки високата позиция на управника. Колко повече трябва да проявяваме уважение, когато се обръщаме към Йехова! (Псалм 138:6) Все пак той е „Всемогъщият Бог“. (Битие  17:1) Начинът, по който се молим на Бога, трябва да показва, че смирено съзнаваме позицията си пред него. Смирението ще ни подтикне също да се молим искрено, от сърце, като не повтаряме едни и същи молитви. (Матей 6:7, 8)

8. Как можем да постъпваме в съгласие с молитвите си?

8 Друго изискване, за да бъдем чути от Бога, е да правим всичко възможно да постъпваме в съгласие с молитвите си. Например, ако се молим „Дай ни днес хляба за този ден“, трябва да се трудим усърдно, като приемаме всякаква работа, която е по силите ни. (Матей 6:11; 2 Солунци 3:10) Ако се молим за помощ да превъзмогнем някаква слабост на плътта, трябва да избягваме обстоятелства и ситуации, които биха могли да ни изкушат. (Колосяни 3:5) Освен тези основни изисквания има и някои въпроси за молитвата, на които трябва да си отговорим.

ДА ОТГОВОРИМ НА НЯКОИ ВЪПРОСИ ЗА МОЛИТВАТА

9. На кого трябва да се молим и чрез кого?

9 На кого трябва да се молим? Исус учил последователите си да се молят: „Татко наш, който си на небесата.“ (Матей 6:9) Следователно молитвите ни трябва да са отправени единствено към Йехова Бог. Той обаче изисква да признаваме позицията на единородния му Син, Исус Христос. Както научихме в 5 глава, Исус бил изпратен на земята, за да ни откупи и по този начин да ни освободи от греха и смъртта. (Йоан 3:16; Римляни 5:12) Той е назначеният от Бога Първосвещеник и Съдия. (Йоан 5:22; Евреи 6:20) Затова Библията ни напътства да отправяме молитвите си чрез Исус. Самият той казал: „Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Бащата освен чрез мене.“ (Йоан 14:6) За да бъдат чути  молитвите ни, трябва да се молим само на Йехова чрез неговия Син.

10. Защо не се изисква специална поза, когато се молим?

10 Трябва ли да заемаме специална поза, когато се молим? Не. Йехова не изисква конкретно положение нито на ръцете, нито на тялото. Библията учи, че е приемливо да се молим в различни пози. Например може да сме седнали, наведени, коленичили или прави. (1 Летописи 17:16; Неемия 8:6; Даниил 6:10; Марко 11:25) Важно е не заемането на специална поза, която може да се види от другите, а какво има в сърцето ни. Всъщност в ежедневните си дейности или в критична ситуация, можем да се помолим наум, където и да се намираме. Йехова чува такива молитви, макар те да остават напълно незабелязани от околните. (Неемия 2:1–6)

11. Кои са някои лични проблеми, за които е уместно да се молим?

11 За какво може да се молим? Библията обяснява: „Каквото и да поискаме според волята му, [Йехова] ни слуша.“ (1 Йоан 5:14) Следователно може да се молим за всичко, което е в съгласие с волята на Бога. Дали е според волята му да се молим за личните си проблеми? Разбира се! Молитвата към Йехова е много подобна на разговора с близък приятел. Можем да говорим откровено, като „изливаме сърцето си“ пред Бога. (Псалм 62:8) Уместно е да се молим да имаме светия дух, тъй като той ще ни помага да постъпваме правилно. (Лука 11:13) Може да се молим също за ръководство да вземаме мъдри решения и за сили да се справяме с трудностите. (Яков 1:5) Когато съгрешим, трябва да търсим прошка въз основа на Христовата жертва. (Ефесяни 1:3, 7) Разбира се, личните въпроси не бива да са единственото в молитвите ни. Трябва да се молим и за другите хора — членовете на нашето семейство и събратята ни. (Деяния 12:5; Колосяни 4:12)

12. Какво трябва да заема най–важното място в молитвите ни?

 12 Въпросите, свързани с Йехова Бог, трябва да заемат най–важното място в молитвите ни. Несъмнено имаме основание да го възхваляваме и да му благодарим от сърце за добротата му. (1 Летописи 29:10–13) В молитвата образец, записана в Матей 6:9–13, Исус учил да се молим за освещаването на Божието име. (Прочети.) Следващата молба била да дойде Божието Царство и Божията воля да бъде изпълнена както на небето, така и на земята. Едва след тези важни въпроси, свързани с Йехова, Исус обърнал внимание на личните проблеми. Когато и ние по подобен начин поставяме Бога на първо място в молитвите си, показваме, че не се интересуваме само от собственото си благополучие.

13. Какво казва Библията относно продължителността на молитвите?

13 Колко дълги трябва да са молитвите ни? Библията не определя колко дълги трябва да бъдат личните или публичните молитви. Те може да са различни — от кратка молитва преди ядене до дълга лична молитва, в която изливаме сърцето си пред Йехова. (1 Царе 1:12, 15) Исус обаче осъдил лицемерите, които принасяли дълги молитви, за да се покажат пред другите. (Лука 20:46, 47) Йехова не се впечатлява от такива молитви. Важно е да се молим от сърце. Следователно продължителността на молитвите може да се различава в зависимост от нуждите и обстоятелствата.

Бог винаги слуша молитвите ни

14. Какво има предвид Библията, когато ни насърчава „да не преставаме да се молим“, и защо това е утешително?

14 Колко често трябва да се молим? Библията ни насърчава „да не преставаме да се молим“, „да постоянстваме в молитва“ и „да се молим непрестанно“. (Матей 26:41; Римляни 12:12; 1 Солунци 5:17) Разбира се, тези думи не означават, че трябва да се молим на  Йехова във всеки един момент от деня. По–скоро Библията ни подканя да се молим редовно, като не преставаме да благодарим на Йехова за неговата доброта към нас и като разчитаме на него за ръководство, утеха и сили. Нима не е утешително да знаем, че Йехова не ни поставя ограничения колко дълго или колко често можем да говорим с него в молитва? Ако наистина ценим дара на молитвата, ще намираме много възможности да се молим на небесния си Баща.

15. Защо трябва да казваме „амин“ в края на личните и публичните молитви?

15 Защо трябва да казваме „амин“ в края на молитвата? Думата „амин“ означава „несъмнено“ или „нека бъде така“. Примерите в Библията показват, че е подходящо да казваме „амин“ в края на личните и публичните молитви. (1 Летописи 16:36; Псалм 41:13) Като приключваме личната си молитва с „амин“, потвърждаваме, че думите ни са били искрени. Когато казваме „амин“ — било то наум, или на глас — в края на нечия публична молитва, показваме, че сме съгласни с изразените мисли. (1 Коринтяни 14:16)

КАК БОГ ОТГОВАРЯ НА МОЛИТВИТЕ НИ?

16. В какво можем да сме уверени относно молитвата?

16 Наистина ли Йехова отговаря на молитвите? Да! Имаме солидни основания да сме уверени, че „онзи, който слуша молитви“, отговаря на искрените молитви на милиони хора. (Псалм 65:2) Отговорът на Йехова може да дойде по различни начини.

17. Защо може да се каже, че Бог използва ангелите и земните си служители, за да отговаря на молитвите?

17 За да отговаря на молитвите, Йехова използва ангелите и земните си служители. (Евреи 1:13, 14)  Има много случаи на хора, които са се молили на Бога за помощ да разберат Библията и скоро след това са срещнали някой от служителите на Йехова. Тези случаи доказват, че проповедната дейност се извършва под ръководството на ангелите. (Откровение 14:6) За да отговори на молитвите ни, отправени във време на нужда, Йехова може да подбуди някой християнин да ни се притече на помощ. (Притчи 12:25; Яков 2:16)

В отговор на молитвите ни Йехова може да подбуди някой християнин да ни се притече на помощ

18. Как Йехова използва светия си дух и Словото си, за да отговаря на молитвите на своите служители?

 18 Йехова Бог използва също светия си дух и Словото си, Библията, за да отговаря на молитвите на своите служители. Той може да отговори на молитвите ни за помощ да се справим с изпитанията, като ни даде ръководство и сили посредством светия си дух. (2 Коринтяни 4:7) Често отговорът на молитвите ни за ръководство идва от Библията, в която Йехова ни осигурява помощ, за да вземаме мъдри решения. Може да намерим полезни стихове по време на личното си изучаване и когато четем християнските издания, като тази книга например. На събранията или в разговор с някой загрижен за нас старейшина също може да чуем библейски мисли, които трябва да вземем предвид. (Галатяни 6:1)

19. Какво трябва да помним, ако понякога изглежда, че не получаваме отговор на молитвите си?

19 Ако изглежда, че Йехова се бави с отговора на молитвите ни, причината не е, че не може да им отговори. По–скоро трябва да помним, че Йехова отговаря на молитвите в съгласие с волята си и в определеното от него време. Той познава нуждите ни и знае как да се погрижи за тях много по–добре от самите нас. Често той позволява да продължаваме „да искаме“,  „да търсим“ и „да чукаме“. (Лука 11:5–10) Нашето постоянство му показва, че желанието ни е много силно и че вярата ни е искрена. Освен това отговорът на Йехова може да не е толкова очевиден. Например той може да отговори на молитвата ни във връзка с някакво изпитание не като премахне проблема, а като ни даде сили да го издържим. (Прочети Филипяни 4:13.)

20. Защо трябва да се възползваме изцяло от скъпоценния дар на молитвата?

20 Колко благодарни трябва да сме, че Създателят на огромната Вселена е близо до всички, които го призовават по правилния начин! (Прочети Псалм 145:18.) Нека се възползваме изцяло от скъпоценния дар на молитвата! Ако го правим, ще имаме чудесната възможност да се приближим още повече до Йехова — „онзи, който слуша молитви“.