2 Тимотей 2:1-26

2  Затова ти, сине+ мой, продължавай да укрепваш+ в незаслужената милост,+ която е чрез Христос Исус,  и онова, което чу от мене, потвърдено от много свидетели,+ именно него предай на верни хора, които на свой ред ще са способни да учат други.+  Като добър войник+ на Христос Исус, бъди готов да понасяш зло.+  Никой, който служи като войник,+ не се замесва в делата на всекидневния живот,+ за да може да получи одобрението на онзи, който го е записал за войник.  А и ако някой се състезава в игрите,+ няма да получи наградата, ако не се е състезавал според правилата.  Усърдно работещият земеделец трябва пръв да опита от плодовете.+  Размишлявай постоянно върху онова, което казвам. Господарят наистина ще ти даде прозрение+ за всичко.  Помни, че Исус Христос беше възкресен от мъртвите+ и беше от потомството на Давид,+ съгласно добрата новина, която проповядвам+  и заради която понасям зло, и дори съм в окови+ като някой престъпник. Но словото на Бога не е оковано.+ 10  Затова издържам всичко заради избраните,+ та те също да могат да получат спасението, което е свързано с Христос Исус, заедно с вечна слава.+ 11  Верни са тези думи+ — ако умрем с него, и ще живеем с него.+ 12  Ако продължаваме да издържаме, ще царуваме+ с него. Ако се отречем+ от него, и той ще се отрече от нас. 13  Ако сме неверни, той остава верен,+ защото не може да се отрече от себе си. 14  Напомняй+ им за тези неща, като ги предупреждаваш+ пред Бога като свидетел+ да не спорят за думи+ — нещо, което изобщо не е полезно, защото разрушава вярата на онези, които слушат. 15  Прави най–доброто, на което си способен, за да спечелиш одобрението+ на Бога, за да бъдеш работник,+ който няма от какво да се срамува+ и който си служи правилно със словото на истината.+ 16  Но отхвърляй празните приказки, които оскверняват светите неща,+ понеже онези, които говорят така, ще стават все по–безбожни+ 17  и тяхното слово ще се разпростре като гангрена.+ Именей и Филет са измежду тях.+ 18  Именно те са отстъпили от истината,+ като казват, че възкресението вече е станало,+ и подкопават вярата на някои.+ 19  Но здравата основа, която е от Бога, стои непоклатима+ и върху нея като печат са думите „Йехова познава онези, които му принадлежат“,+ и също „Нека всеки, който призовава името на Йехова,+ се отрече от неправедността“.+ 20  А в една голяма къща има не само съдове от злато и сребро, но и такива от дърво и глина, като някои са за почтена употреба, а други — за непочтена.+ 21  Затова ако някой се държи настрана от последните, ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен за своя собственик, приготвен за всяко добро дело.+ 22  Така че бягай от желанията, присъщи на младостта,+ но се стреми към праведност,+ вяра, любов, мир,+ заедно с онези, които призовават Господаря от чисто сърце.+ 23  Отхвърляй също глупавите и невежи разисквания,+ като знаеш, че те пораждат кавги.+ 24  А робът на Господаря не бива да се кара,+ но трябва да бъде нежен* към всички,+ способен да поучава,+ да се владее при сблъсък със зло,+ 25  да наставлява по мек начин онези, които се противопоставят,+ защото може би Бог ще им даде разкаяние,+ водещо до точно познание за истината,+ 26  и те ще дойдат на себе си и ще се измъкнат от примката+ на Дявола, в която са били уловени живи+ от него, за да изпълняват волята му.

Бележки под линия

Или: „тактичен“.