Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ВТОРА ГЛАВА

Библията — книга от Бога

Библията — книга от Бога
  • По какво се различава Библията от останалите книги?

  • Как Библията може да ти помогне да се справиш с проблемите си?

  • Защо можеш да имаш доверие в библейските пророчества?

1, 2. Защо Библията е вълнуващ подарък от Бога?

СПОМНЯШ ли си случай, при който си получил специален подарък от скъп приятел? Вероятно това те е развълнувало и ти е доставило радост. Обикновено подаръкът разкрива нещо за този, който го подарява, а именно, че той цени вашето приятелство. Затова несъмнено си изразил признателност за милия подарък на приятеля си.

2 Библията е подарък от Бога, за който трябва да му бъдем дълбоко благодарни. Тази уникална книга разкрива неща, които без нея никога не бихме разбрали. Тя описва например как са били сътворени звездното небе, земята, първият мъж и първата жена. Съдържа надеждни принципи, които ни помагат да се справим с проблемите и тревогите в живота. Обяснява как Бог ще изпълни намерението си и ще създаде по–добри условия на земята. Само какъв вълнуващ подарък е Библията!

3. Какво ни показва за Йехова фактът, че ни е дал Библията, и защо това ни радва?

3 Библията е подарък, който ни носи радост, тъй като разкрива нещо за този, който ни го дава — Йехова  Бог. Фактът, че ни е дал такава книга, доказва, че той иска да го опознаем. И наистина, Библията може да ти помогне да се приближиш до Йехова.

4. Какво те впечатлява относно разпространението на Библията?

4 Може би подобно на много други хора и ти имаш екземпляр от Библията. Тази книга — цялата или части от нея — е издадена на около 2600 езика и е на разположение на повече от 90 процента от световното население. Средно над един милион Библии се разпространяват всяка седмица! Библията е отпечатана изцяло или частично в милиарди екземпляри. Несъмнено няма друга книга като нея!

„Превод на новия свят на Свещеното писание“ е на разположение на много езици

5. В какъв смисъл Библията е „вдъхновена от Бога“?

5 Освен това Библията е „вдъхновена от Бога“. (Прочети 2 Тимотей 3:16.) В какъв смисъл? Самата тя отговаря: „Хора са говорили онова, което идва от Бога, водени от светия дух.“ (2 Петър 1:21) Да поясним с пример: Един директор казва на секретарката си да напише писмо. То съдържа неговите мисли и напътствия. Затова на практика писмото е на директора, а не на секретарката му. По подобен начин  Библията съдържа посланието на Бога, а не на хората, които са я написали. Следователно цялата Библия наистина е „словото на Бога“. (1 Солунци 2:13)

ХАРМОНИЧНА И ТОЧНА

6, 7. Защо хармонията в Библията е особено забележителна?

6 Библията била писана в продължение на 1600 години. Хората, които я писали, живели по различно време и имали различен произход. Някои били земеделци, рибари и пастири. Други били пророци, съдии и царе. Евангелистът Лука бил лекар. Независимо от различния произход на писателите ѝ, Библията е хармонична от началото до края. *

7 Първата книга в нея описва как са започнали проблемите на хората. Последната книга показва как цялата земя ще стане рай, или прекрасна градина. Библейското повествование обхваща хиляди години история и по един или друг начин разкрива изпълнението на Божието намерение. Хармонията в Библията е впечатляваща, но именно това бихме очаквали от книга, която е от Бога.

8. Дай примери, които показват, че Библията е точна в научно отношение.

8 Библията е точна в научно отношение. Тя дори съдържа информация, която изпреварва времето си. Например в книгата Левит били дадени закони за древния Израил относно поставянето под карантина и хигиената, докато околните народи не знаели нищо по тези въпроси. По времето, когато съществували погрешни схващания за формата на Земята, Библията я описвала като кръг, или сфера. (Исаия 40:22) Тя правилно казвала, че Земята е „окачена на нищо“. (Йов 26:7) Разбира се, Библията не е научен справочник,  но е точна, когато разглежда научни въпроси. Нима не очакваме именно това от книга, която е от Бога?

9. а) Как Библията показва, че е точна и достоверна от историческа гледна точка? б) Какво ти говори за Библията честността на нейните писатели?

9 Библията е точна и достоверна и от историческа гледна точка. Нейните повествования са конкретни. Те съдържат не само имената на отделни хора, но и тяхното родословие. * За разлика от светските историци, които често не споменават пораженията на своя народ, библейските писатели са честни и са записали дори собствените си грешки и грешките на народа си. В библейската книга Числа например писателят Моисей признава своя сериозна грешка, заради която бил строго порицан. (Числа 20:2–12) Такава честност е рядкост за другите исторически повествования, но се среща в Библията, защото тя е книга от Бога.

КНИГА С ПРАКТИЧЕСКА МЪДРОСТ

10. Защо не е изненадващо, че Библията е практична книга?

10 Тъй като е вдъхновена от Бога, Библията е полезна „за поучаване, за порицаване, за поправяне на нещата“. (2 Тимотей 3:16) Да, Библията е практична книга. В нея се вижда дълбоко разбиране на човешката природа. И нищо чудно, след като нейният Автор, Йехова Бог, е Създателят на човека! Той разбира нашите мисли и чувства по–добре от самите нас. Освен това Йехова знае от какво се нуждаем, за да сме щастливи. Знае и какви действия трябва да избягваме.

11, 12. а) Какви въпроси обсъдил Исус в Проповедта на планината? б) Какви други практични неща се разглеждат в Библията и защо съветите ѝ не остаряват с времето?

11 Да разгледаме речта на Исус, наречена Проповедта на планината, която е записана в Евангелието според Матей от 5 до 7 глава. В тази изключителна  проповед Исус говорил по много въпроси, като например как да намерим истинско щастие, как да решаваме разногласията, как да се молим и как да гледаме правилно на материалните неща. Днес тези думи на Исус са също толкова въздействащи и практични, колкото са били, когато ги е изрекъл.

12 Някои библейски принципи са свързани със семейния живот, работните навици и взаимоотношенията с другите. Принципите на Библията се отнасят за всички  хора и съветите ѝ винаги са полезни. Нейната мъдрост е добре обобщена от Божиите думи, изречени чрез пророк Исаия: „Аз, Йехова, съм твоят Бог, който те учи за твоя полза.“ (Исаия 48:17)

КНИГА НА ПРОРОЧЕСТВА

Библейският писател Исаия предсказал падането на Вавилон

13. Какви подробности относно Вавилон записал пророк Исаия под вдъхновение от Йехова?

13 Библията съдържа множество пророчества, много от които вече са се изпълнили. Ето един пример: Чрез пророк Исаия, който живял през VIII в. пр.н.е., Йехова предсказал, че град Вавилон ще бъде унищожен. (Исаия 13:19; 14:22, 23) Били дадени подробности, за да се знае точно как щяло да стане това. Вражеските войски щели да пресушат реката, минаваща през Вавилон, и да влязат в града без битка. И това не е всичко. В пророчеството на Исаия се споменавало дори името на царя, който щял да завладее Вавилон — цар Кир. (Прочети Исаия 44:27 — 45:2.)

14, 15. Как се изпълнили някои подробности от пророчеството на Исаия за Вавилон?

14 Около 200 години по–късно — в нощта на 5 срещу 6 октомври 539 г. пр.н.е. — една войска се разположила на стан край Вавилон. Кой бил нейният военачалник? Персийският цар Кир. Така започнало да се изпълнява забележителното пророчество. Но дали войската на Кир щяла да завладее Вавилон без битка, както било предсказано?

15 Същата нощ вавилонците имали пиршество и се чувствали в безопасност зад огромните стени на своя град. В това време Кир умело отклонил водите на реката, която минавала през града. Не след дълго реката станала толкова плитка, че войниците можели да прекосят коритото ѝ и да стигнат до градските стени. Но как войската на Кир щяла да преодолее стените на Вавилон? Поради някаква причина тази нощ портите на града нехайно били оставени отворени!

16. а) Какво предсказал Исаия за крайната участ на Вавилон? б) В каква степен се е изпълнило пророчеството на Исаия за унищожението на Вавилон?

 16 Относно Вавилон било предсказано: „Никога вече няма да бъде населен, нито ще съществува в бъдещите поколения. Арабинът няма да разпъва шатъра си там, нито пастирите ще водят стадата си да почиват там.“ (Исаия 13:20) Това пророчество предсказвало не само падането на града. То показвало, че Вавилон щял да бъде унищожен завинаги. Днес може да се види доказателство за изпълнението на тези думи. Необитаемите земи на древния Вавилон — на около 80 км южно от Багдад (Ирак) — доказват, че се е изпълнило казаното от Йехова чрез Исаия: „Ще го измета с метлата на унищожението.“ * (Исаия 14:22, 23)

Развалините на Вавилон

17. Защо изпълнението на библейските пророчества укрепва вярата ни?

17 Несъмнено знанието, че Библията съдържа достойни за доверие пророчества, укрепва вярата ни.  Щом Йехова Бог е изпълнил обещанията си в миналото, можем да сме напълно уверени, че ще изпълни и обещанието си за рай на земята. (Прочети Числа 23:19.) Да, ние имаме „надеждата за вечен живот, който от древни времена е обещал Бог, който не може да лъже“. * (Тит 1:2)

„СЛОВОТО НА БОГА Е ЖИВО“

18. Какви въздействащи думи казал апостол Павел за „словото на Бога“?

18 От разгледаното в тази глава става ясно, че Библията наистина е уникална книга. И въпреки това нейната стойност не се дължи само на вътрешната ѝ хармония, точността в научно и историческо отношение, практическата мъдрост и достойните за  доверие пророчества. Апостол Павел писал: „Словото на Бога е живо и оказва силно въздействие, и е по–остро от всеки двуостър меч, прониква дълбоко и разделя душата и духа, ставите и костния мозък, и изследва мислите и намеренията на сърцето.“ (Евреи 4:12)

19, 20. а) Как Библията може да ти помогне да си направиш самоанализ? б) Как можеш да проявиш признателността си за уникалния подарък от Бога, Библията?

19 Четенето на Божието „слово“, или послание, записано в Библията, може да промени живота ни. Това ще ни помогне да си направим по–задълбочен самоанализ. Може би твърдим, че обичаме Бога, но начинът, по който реагираме на онова, което учи неговото вдъхновено Слово, Библията, ще разкрие истинските ни мисли, дори намеренията на сърцето ни.

20 Библията действително е книга от Бога. Трябва да я четем, да я изследваме и да я ценим. Проявявай признателност за този дар, като не преставаш да вникваш в неговото съдържание. По този начин ще започнеш да разбираш по–добре Божието намерение за хората. Какво е това намерение и как ще бъде осъществено, ще разгледаме в следващата глава.

^ абз. 6 Някои хора твърдят, че определени откъси от Библията си противоречат, но тези твърдения са неоснователни. Виж гл. 7 на книгата „Библията — слово на Бога или на човека?“, издадена от Свидетелите на Йехова.

^ абз. 9 Например обърни внимание на подробното описание на родословието на Исус, записано в Лука 3:23–38.

^ абз. 16 За повече информация относно библейските пророчества виж стр. 27–29 от брошурата „Книга за всички хора“, издадена от Свидетелите на Йехова.

^ абз. 17 Унищожението на Вавилон е само един пример за изпълнено библейско пророчество. Други такива примери са унищожението на Тир и Ниневия. (Езекиил 26:1–5; Софония 2:13–15) Освен това пророчествата на Даниил предсказали поредица от световни сили, които щели да дойдат на власт след Вавилон. Сред тях били Мидо–Персия и Гърция. (Даниил 8:5–7, 20–22) Виж Приложението „Исус Христос — обещаният Месия“, където се обсъждат много от месианските пророчества, изпълнени в лицето на Исус Христос.