Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Какво представлява „Вавилон Велики“?

Какво представлява „Вавилон Велики“?

КНИГАТА Откровение съдържа изрази, които не бива да се приемат буквално. (Откровение 1:1) Например тя говори за жена, наречена „Вавилон Велики“, чието име е написано на челото ѝ. За нея се казва, че седи върху „множества и народи“. (Откровение 17:1, 5, 15) Тъй като никоя буквална жена не може да направи това, Вавилон Велики трябва да е символичен образ. Тогава какво представя тази символична блудница?

В Откровение 17:18 същата фигуративна жена е описана като „големия град, който царува над земните царе“. Думата „град“ показва, че става въпрос за организирана група от хора. След като този „голям град“ има власт над „земните царе“, жената, наречена Вавилон Велики, трябва да е някаква влиятелна организация от международен  мащаб. Тя с основание може да бъде наречена световна империя. Каква империя? Религиозна. Забележи как някои откъси от книгата Откровение ни водят до това заключение.

Империята може да бъде политическа, търговска или религиозна. Жената Вавилон Велики не е политическа империя, защото в Божието Слово се казва, че „земните царе“, или политическите сили на този свят, „блудстват“ с нея. Тя върши такова блудство, като сключва съюзи със земните владетели и прави всичко възможно да придобие сила и влияние над тях. Поради тази причина е наречена „голямата блудница“. (Откровение 17:1, 2; Яков 4:4)

Вавилон Велики не може да бъде търговска империя, защото „земните търговци“, представящи търговската система, ще жалеят за нея, когато бъде унищожена. Всъщност, както за царете, така и за търговците се казва, че наблюдават Вавилон Велики от „разстояние“. (Откровение 18:3, 9, 10, 15–17) Следователно е логично да стигнем до заключението, че Вавилон Велики не е нито политическа, нито търговска, а религиозна империя.

Религиозната същност на Вавилон Велики допълнително се потвърждава от изказването, че тя заблуждава всички народи със „своя спиритизъм“. (Откровение 18:23) Тъй като всички форми на спиритизма са свързани с религията и произлизат от демоните, не е изненадващо, че Библията нарича Вавилон Велики „обиталище на демони“. (Откровение 18:2; Второзаконие 18:10–12) За тази империя се казва също, че се противопоставя активно на истинската религия, като преследва „пророците“ и „светите личности“. (Откровение 18:24) Вавилон Велики толкова силно мрази истинската религия, че подлага на жестоко преследване и дори убива „свидетелите за Исус“. (Откровение 17:6) Ясно е тогава, че жената, наречена Вавилон Велики, представя световната империя на фалшивата религия, която обхваща всички религии, противопоставящи се на Йехова Бог.