Йоан 3:1-36

3  А сред фарисеите имаше един човек на име Никодим,+ който беше от юдейските водачи.  Той дойде при Исус през нощта+ и му каза: „Учителю*,+ знаем, че ти си учител,+ изпратен от Бога,+ защото никой не може да върши знаменията,+ които ти вършиш, ако Бог не е с него.“+  Исус му отговори с думите:+ „Казвам ти самата истина, ако човек не бъде роден отново,+ не може да види царството на Бога.“+  Никодим го попита: „Как може да се роди човек, щом е възрастен? Нали не може отново да влезе в утробата на майка си и да се роди?“  Исус отговори: „Казвам ти самата истина, ако не бъде роден от вода+ и дух,+ човек не може да влезе в царството на Бога.  Каквото е родено от плътта, е плът, а каквото е родено от духа, е дух.+  Не се чуди, че ти казах: вие трябва да се родите отново.+  Вятърът+ духа накъдето иска и ти чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива. Така е и с всекиго, който е роден от духа.“+  Тогава Никодим го попита: „Как може да стане това?“ 10  Исус му отговори: „Нима ти, който си учител в Израил, не знаеш това?+ 11  Казвам ти самата истина, говорим за това, което знаем, и свидетелстваме за това, което сме видели,+ но вие не приемате свидетелството, което даваме.+ 12  Щом не вярвате, когато ви говоря за земните неща, как ще повярвате, когато ви говоря за небесните?+ 13  А и никой не се е възнесъл на небето+ освен онзи, който слезе от небето,+ Човешкият син.+ 14  И както Моисей издигна змията+ в пустинята, така и Човешкият син трябва да бъде издигнат,+ 15  та всеки, който вярва в него, да има вечен живот.+ 16  Защото Бог толкова обикна+ света, че даде своя единороден Син,+ та всеки, който вярва+ в него, да не бъде унищожен,+ но да има вечен живот.+ 17  Та нали Бог не изпрати своя Син в света, за да съди+ той света, а за да бъде спасен+ светът чрез него. 18  Който вярва в него, няма да бъде осъден.+ А който не вярва, вече е осъден, понеже не е проявил вяра в името на единородния Божи син.+ 19  И ето основанието за присъдата — светлината+ дойде в света,+ но хората обичаха тъмнината, а не светлината,+ защото делата им бяха зли. 20  Понеже който върши зло,+ мрази светлината и не идва при светлината, за да не бъдат изобличени делата му.+ 21  Но който върши онова, което е правилно, идва при светлината,+ за да стане явно, че делата му са извършени в съгласие с волята на Бога.“ 22  След това Исус и учениците му отидоха в юдейската земя и той остана там с тях известно време и покръстваше.+ 23  Но Йоан+ също покръстваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода,+ и хората идваха и се покръстваха,+ 24  понеже Йоан още не беше хвърлен в затвора.+ 25  И между учениците на Йоан и един юдей възникна спор относно очистването.+ 26  Затова те отидоха при Йоан и му казаха: „Учителю*, онзи човек, който беше с тебе отвъд Йордан и за когото ти даде свидетелство,+ сега покръства и всички отиват при него.“+ 27  На това Йоан отговори: „Човек не може да получи нищо, ако не му е дадено от небето.+ 28  Вие сте ми свидетели, че казах: аз не съм Христос,+ но съм изпратен пред него.+ 29  Невястата принадлежи на младоженеца.+ А приятелят на младоженеца изпитва голяма радост, когато стои и чува гласа на младоженеца. Затова моята радост е пълна.+ 30  Христос трябва да расте, а аз да намалявам.“ 31  Който идва от горе, е над всички други.+ Но който е от земята, той е земен и говори за земните неща.+ Който идва от небето, е над всички други.+ 32  Каквото е видял и чул, за това свидетелства,+ но никой не приема свидетелството му.+ 33  Който приема неговото свидетелство, потвърждава с печата си, че Бог говори истината.+ 34  Защото онзи, когото Бог е изпратил, говори думите на Бога,+ който дава от духа си, без да се скъпи.+ 35  Бащата обича+ Сина и е дал всичко в ръката му.+ 36  Който вярва+ в Сина, има вечен живот,+ а който не е послушен на Сина, няма да види живот,+ но Божият гняв остава върху него.+

Бележки под линия

Виж Мт 23:7, бел. под линия.
Виж Мт 23:7, бел. под линия.