Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Ififulo uko Yesu Aikele na uko Ashimikiile

Ififulo uko Yesu Aikele na uko Ashimikiile

Ififulo Uko Yesu Aikele Na Uko Ashimikiile

 • FOINIKE

 • GALILI

 • DEKAPOLI

 • SAMARIA

 • PEREA

 • JUDEA

 • Sidon

 • Sarefati

 • Turi

 • Damaseke

 • Lp. lwa Hermone

 • Kaisarea Filipi

 • Korasini

 • Betsaida

 • Kapernahumu

 • Rafana

 • Kana

 • Magadani

 • Bemba wa Galili

 • Gergesa

 • Tiberia

 • Hippo

 • Dion

 • Canatha

 • Nasarete

 • Gadara

 • Abila

 • Nain

 • Scythopolis (Beteshani)

 • Betani? (kwi shilya lya Yordani)

 • Pela

 • Salimu

 • Ainone

 • Sebaste (Samaria)

 • Sukari

 • Sychar

 • Lp. lwa Gerisimu

 • Icishima ca kwa Yakobo

 • Umumana wa Yordani

 • Arimatea

 • Efraimu

 • Filadelfia (Raba)

 • Yeriko

 • Rama

 • Emao

 • Yerusalemu

 • Betfage

 • Betani

 • Betelehemu

 • Hebrone

 • Amatololo ya mu Yudea

 • Bemba wa Mucele (Bemba Wafwa)

 • INCENDE SHA MU YERUSALEMU

 • Rama

 • Emao

 • Ulupili lwa Miolife

 • Yerusalemu

 • Betifage

 • Betani

 • Betelehemu