Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Fluwa nɲɔn su nga Pɔlu klɛli Timote’n

Ndɛ tre

1 2 3 4

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Timote i like yolɛ (1, 2)

  • Ɲanmiɛn su mɔ Timote lafi’n ti’n, Pɔlu la Ɲanmiɛn ase (3-5)

  • Yo maan like mɔ Ɲanmiɛn fa cɛli wɔ’n, ɔ jue kɛ sin sa titi (6-11)

  • Ndɛ kpakpa nga n kan kleli wɔ’n, nian be su nanti titi (12-14)

  • Pɔlu i kpɔfuɛ mun nin i janvuɛ mun (15-18)

 • 2

  • Fa ndɛ’n wlɛ i be nga be sa w’a tɔ junman’n nun’n be sa nun (1-7)

  • Pɔlu jran kekle ɲrɛnnɛn nga be kle i jasin fɛ’n ti’n i ɲrun (8-13)

  • Si Ɲanmiɛn i ndɛ’n i nun yiyi kpa (14-19)

  • Wanndi ninnge nga gbanflɛn’m be konvi sɔ be’n (20-22)

  • Wafa ng’ɔ fata kɛ e nin be nga be tanndan e ɲrun’n e nanti’n (23-26)

 • 3

  • Mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n, lika’n wá yó kekle kpa (1-7)

  • Pɔlu i ajalɛ’n i su nianlɛ (8-13)

  • ‘Like nga be kleli wɔ’n, fa su titi’ (14-17)

   • Ndɛ kwlaa ng’ɔ o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, Ɲanmiɛn yɛ maan be klɛli-ɔ (16)

 • 4

  • “Di Ɲanmiɛn junman’n guɛguɛ i bo” (1-5)

   • Bo jasin fɛ’n, nán jrɛnjrɛn i wun (2)

  • “N kunnin alɛ kpafuɛ’n” (6-8)

  • Sa wie mɔ Pɔlu boli be su’n (9-18)

  • Aniaan’m be like yolɛ kasiɛn’n (19-22)