Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UMBUZO 15

Ungayithola Kanjani Injabulo?

“Singcono isidlo semifino lapho kukhona khona uthando kunenkunzi ekhuluphele ehambisana nenzondo.”

IzAga 15:17

“Mina, Jehova, nginguNkulunkulu wakho, Lowo okufundisayo ukuze uzuze, Lowo okuqondisa endleleni okufanele uhambe ngayo.”

Isaya 48:17

“Bayajabula abaqaphelayo ukuthi bayamdinga uNkulunkulu, ngoba uMbuso wamazulu ungowabo.”

Mathewu 5:3

“Kumele uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.”

Mathewu 22:39

“Leyo ndlela enifuna abantu benze ngayo kini, yenzani kanjalo nani kubo.”

Luka 6:31

“Abajabulayo yilabo abezwa izwi likaNkulunkulu baligcine!”

Luka 11:28

“Nalapho umuntu enokuningi, ukuphila kwakhe akuveli ezintweni anazo.”

Luka 12:15

“Ngakho, uma sinokudla nezingubo zokugqoka, siyokwaneliswa yilezi zinto.”

1 Thimothewu 6:8

“Kukhona injabulo eyengeziwe ekupheni kunasekwamukeleni.”

IzEnzo 20:35