Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UMBUZO 13

Lithini IBhayibheli Ngokusebenza?

“Uke wambona umuntu onekhono emsebenzini wakhe? Uyokuma phambi kwamakhosi; ngeke ame phambi kwabantukazana.”

IzAga 22:29

“Owebayo makangabe eseba; kunalokho makasebenze kanzima, enze umsebenzi omuhle ngezandla zakhe, ukuze abe nokuthile kokupha umuntu oswele.”

Efesu 4:28

“Wonke umuntu kufanele adle aphuze futhi ajabule ngawo wonke umsebenzi wakhe onzima. Kuyisipho sikaNkulunkulu.”

UmShumayeli 3:13