izingane

YIBA UMNGANE KAJEHOVA

VULA KONKE

Ongakwenza Ukuze Ubhapathizwe

USmangele usizwa ukuba abone ukuthi yini angayenza ukuze abhapathizwe.

YIBA UMNGANE KAJEHOVA

VULA KONKE

Isifundo 47: Ubani Okufanele Abe Umngani Wami?

UJehova ufuna ube nabangani, kodwa ungaba kanjani nabangani abahle?