izingane

YIBA UMNGANE KAJEHOVA

VULA KONKE

Jabulisa UJehova

Okwenza nsuku zonke kungenza inhliziyo kaNkulunkulu ijabule.

YIBA UMNGANE KAJEHOVA

VULA KONKE

Zimisele Lapho Uyoshumayela

Ngaphambi kokuba uyoshumayela kunezinto ezintathu okufanele uzifunde.