Dlulela kokuphakathi

Izihloko Eziwuchungechunge

Vula ufunde izihloko ezikhuluma ngeBhayibheli, indlela eliwusizo ngayo, lokho okwenziwa oFakazi BakaJehova nokunye. Khetha ulimi ezilimini ezikhona ukuze ubone ukuthi yiziphi izihloko eziwuchungechunge ezikhona ngalolo limi.

 

IZIHLOKO EZENGEZIWE

Ukududuza Labo Abashonelwe

Lapho umuntu esimthandayo efa, singase sicabange ukuthi akekho obuqondayo ubuhlungu esibuzwayo. Kodwa uNkulunkulu uyabuqonda futhi angasisiza.

IZIHLOKO EZENGEZIWE

Ukududuza Labo Abashonelwe

Lapho umuntu esimthandayo efa, singase sicabange ukuthi akekho obuqondayo ubuhlungu esibuzwayo. Kodwa uNkulunkulu uyabuqonda futhi angasisiza.