Dlulela kokuphakathi

Izihloko Eziwuchungechunge

Vula ufunde izihloko ezikhuluma ngeBhayibheli, indlela eliwusizo ngayo, lokho okwenziwa oFakazi BakaJehova nokunye. Khetha ulimi ezilimini ezikhona ukuze ubone ukuthi yiziphi izihloko eziwuchungechunge ezikhona ngalolo limi.