IBhayibheli linikeza iseluleko esingcono kunazo zonke emibuzweni enzima kakhulu ngokuphila. Ukuba usizo kwalo kuye kwabonakala phakathi neminyaka eminingi. Kule ngxenye, uzothola ukuthi iBhayibheli liwusizo kanjani.—2 Thimothewu 3:16, 17.