Dlulela kokuphakathi

Ingabe IBhayibheli Liyakhuluma Ngesihlanzo?

Ingabe IBhayibheli Liyakhuluma Ngesihlanzo?

Impendulo yeBhayibheli

Cha. Alikho igama elithi “isihlanzo” eBhayibhelini noma imfundiso yokuthi imiphefumulo yalabo asebafa iya esihlanzweni ukuze bahlanzwe. * Qhathanisa lokho okufundiswa iBhayibheli ngesono nokufa, nalokho okushiwo imfundiso yokuthi kukhona isihlanzo.

  • Akuyona indawo yesihlanzo esusa izono zethu, kodwa igazi likaJesu nokuba nokholo kuye. IBhayibheli lisitshela ukuthi “igazi likaJesu iNdodana [kaNkulunkulu] lisihlanza kuso sonke isono,” nokuthi ‘uJesu Kristu wasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe.’ (1 Johane 1:7; IsAmbulo 1:5) UJesu wanikela ngokuphila kwakhe ‘kwaba yisihlengo sabaningi’ ukuze kuhlanzwe izono zabo.​—Mathewu 20:28.

  • Abantu abafile abezwa lutho. “Abaphilayo bayazi ukuthi bayokufa; kodwa abafileyo bona abazi lutho.” (UmShumayeli 9:5) Uma umuntu eseshonile akabe esezwa lutho, ngakho asikho isihlanzo noma umlilo ongasusa izono zakhe.

  • Uma umuntu esefile akabe esajeziselwa izono azenzile. IBhayibheli lithi “inkokhelo yesono ngukufa” futhi “lowo ofile ukhululiwe esonweni sakhe.” (Roma 6:7, 23) Isijeziso esiphelele sesono ukufa.

^ par. 3 Incwadi i-Orpheus: A General History of Religions ithi imfundiso yesihlanzo “ayitholakali ndawo emaVangelini.” Ngokufanayo i-New Catholic Encyclopedia ithi: “Lapho kuhlolwa, kutholakale ukuthi le mfundiso yamaKatolika yesihlanzo isekelwe emasikweni, hhayi emiBhalweni Engcwele.”​—Uhlelo Lwesibili, Umqulu 11, ikhasi 825.

^ par. 8 Bheka i-New Catholic Encyclopedia, Uhlelo Lwesibili, Umqulu 11, ikhasi 824.