Eyesibili KuThimothewu 3:1-17

  • Izikhathi ezibucayi ezinsukwini zokugcina (1-7)

  • Landela isibonelo sikaPawulu eduze (8-13)

  • “Qhubeka ezintweni owazifunda” (14-17)

    • Yonke imiBhalo iphefumulelwe uNkulunkulu (16)

3  Kodwa yazi lokhu, ukuthi ezinsukwini zokugcina + kuyofika izikhathi ezibucayi okunzima ukubhekana nazo.  Ngoba abantu bayokuba abazithandayo, abathanda imali, abaqhoshayo, abazazisayo, abahlambalazi, abangalaleli abazali, abangabongi, abangathembekile,  abangenalo uthando, abangafuni sivumelwano, abanyundeli, abangakwazi ukuzithiba, abanolaka, abangenalo uthando lokuhle,  abakhapheli, abanenkani, abakhukhumele, abathanda injabulo kunokuba bathande uNkulunkulu,  ababonakala bezinikele kuNkulunkulu kodwa bewaphika amandla alokho* kuzinikela; + zihlukanise nabantu abanjalo.  Kulaba kuvela abantu abangena ngesinyelela emakhaya futhi bathumbe abesifazane ababuthakathaka abasindwa yizono, abaholwa yizifiso ezihlukahlukene,  bafunda njalo kodwa akwenzeki balazi ngokunembile iqiniso.  Ngendlela uJane noJambre abaphikisa ngayo uMose, nalaba bayaqhubeka bephikisa iqiniso. Abantu abanjalo bonakele ngokuphelele engqondweni, abamukeleki okholweni.  Noma kunjalo, ngeke benze ntuthuko ngoba ubuwula* babo buyoba sobala kubo bonke, njengoba nje kwaba njalo ngalawo madoda amabili. + 10  Kodwa wena uye wayilandela eduze imfundiso yami, indlela yami yokuphila, + injongo yami, ukholo lwami, ukubekezela kwami, uthando lwami, ukukhuthazela kwami, 11  ukushushiswa nezinhlupheko, okunjengalokho engabhekana nakho e-Antiyokiya, + e-Ikoniyu, + eListra. + Ngakubekezelela lokhu kushushiswa futhi iNkosi yangikhulula kukho konke. + 12  Eqinisweni, bonke labo abafisa ukuphila ngokuzinikela kuNkulunkulu kanye noKristu Jesu nabo bayoshushiswa. + 13  Kodwa abantu ababi nabakhohlisi bayoqhubeka besuka kokubi baye kokubi kakhulu, bedukisa futhi bedukiswa. + 14  Nokho, wena qhubeka ezintweni owazifunda futhi wathonyelwa ukuba uzikholelwe, + wazi ukuthi wazifunda kobani 15  nokuthi kusukela usewusana + uye wazi imibhalo engcwele, + ekwazi ukukuhlakaniphisela insindiso ngokholo kuKristu Jesu. + 16  Yonke imiBhalo iphefumulelwe uNkulunkulu + futhi iyasiza ekufundiseni, + ekusoleni, ekuqondiseni* izinto, ekusiyaleni ukuba senze okulungile, + 17  ukuze umuntu kaNkulunkulu afaneleke ngokugcwele, ayihlomele ngokuphelele yonke imisebenzi emihle.

Imibhalo yaphansi

Noma, “bengenzi ngokuvumelana nalokho.”
Noma, “ubulima.”
Noma, “ekulungiseni.”