Dlulela kokuphakathi

ISikhumbuzo Sokufa KukaJesu

Unyaka ngamunye, sikhumbula ukufa kukaJesu ezindaweni eziningi emhlabeni wonke. Lokhu sikwenza ngoba wayala abalandeli bakhe: “Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula.” (Luka 22:19) Kulo nyaka, usuku lokukhumbula lesi senzakalo luzoba:

NgoMgqibelo, Mashi 27, 2021.

Siyakumema ukuba uhlanganyele nathi kulesi senzakalo esikhethekile. Njengakuyo yonke imihlangano yethu, umphakathi wamukelekile ukuba khona kulo mhlangano. Kungenwa mahhala futhi akuqoqwa nkongozelo.