Lapho sibhekana nezinkinga ezinzima, singaba nomuzwa wokuthi asisoze sayithola injabulo nokuthula kwengqondo. Noma kunjalo, iBhayibheli selisize abantu abaningi ukuba babhekane nezingcindezi zansuku zonke, ukucindezeleka okungokomzimba nokungokomzwelo, futhi bathole nenjongo yokuphila. IBhayibheli lingakusiza nawe ube nenjabulo.