• 240—Amazwe oFakazi BakaJehova abashumayela kuwo

  • 8 579 909—OFakazi BakaJehova

  • 10 079 709—Izifundo zeBhayibheli zamahhala eziqhutshiwe

  • 20 329 317—Ababekhona eSikhumbuzweni sokufa kukaKristu

  • 119 954—Amabandla