Yebo. SingamaKristu ngenxa yezizathu ezilandelayo:

  • Sizama ukulandela eduze izimfundiso nokuziphatha kukaJesu Kristu.—1 Petru 2:21.

  • Sikholelwa ukuthi uJesu uyisihluthulelo sensindiso, ukuthi “alikho elinye igama phansi kwezulu elinikwe ukuba libe phakathi kwabantu okumelwe sisindiswe ngalo.”—IzEnzo 4:12.

  • Lapho abantu beba oFakazi BakaJehova, babhapathizwa egameni likaJesu.—Mathewu 28:18, 19.

  • Sithandaza ngegama likaJesu.—Johane 15:16.

  • Sikholelwa ukuthi uJesu uyiNhloko, noma umiswe waba negunya phezu kwawo wonke umuntu.—1 Korinte 11:3.

Nokho, ngezindlela eziningi, sihlukile kwamanye amaqembu ezinkolo okuthiwa awobuKristu. Ngokwesibonelo, sikholelwa ukuthi iBhayibheli lifundisa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu, hhayi ingxenye kaZiqu-zintathu. (Marku 12:29) Asikholelwa ukuthi umphefumulo awufi, ukuthi kukhona eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu ushisa abantu esihogweni phakade, noma ukuthi labo abaholayo ebandleni kufanele babe neziqu ezibaphakamisayo phezu kwabanye.—UmShumayeli 9:5; Hezekeli 18:4; Mathewu 23:8-10.