IsAmbulo Esiya KuJohane 4:1-11

  • Umbono wokuba khona kukaJehova ezulwini (1-11)

    • UJehova uhlezi esihlalweni sakhe sobukhosi (2)

    • Abadala abangu-24 ezihlalweni zobukhosi (4)

    • Izidalwa ezine eziphilayo (6)

4  Ngemva kwalokhu ngabona umnyango ovulekile ezulwini, izwi lokuqala engalizwa likhuluma nami lalinjengecilongo, lithi: “Khuphukela lapha, ngizokubonisa izinto okumelwe zenzeke.”  Ngemva kwalokhu masinyane ngaba semandleni omoya, bheka! isihlalo sobukhosi sasisendaweni yaso ezulwini, kwakukhona ohlezi kulesi sihlalo sobukhosi. +  Lowo owayehlezi wayebukeka njengetshe lejaspi + netshe elibomvu,* isihlalo sobukhosi sasizungezwe uthingo olubukeka njenge-emeraldi. *+  Isihlalo sobukhosi sasizungezwe yizihlalo zobukhosi ezingu-24, kulezi zihlalo zobukhosi ngabona kuhlezi abadala abangu-24 + begqoke izingubo ezimhlophe, emakhanda abo kunemiqhele yegolide.  Esihlalweni sobukhosi kwakuphuma imibani, + amazwi kanye nokuduma kwezulu; + kukhona izibani zomlilo eziyisikhombisa ezivuthayo phambi kwesihlalo sobukhosi, lezi zisho imimoya eyisikhombisa kaNkulunkulu. +  Phambi kwesihlalo sobukhosi kwakukhona okufana nolwandle lwengilazi, + njengekristalu. Kwakunezidalwa ezine eziphilayo + zigcwele amehlo ngaphambili nangemuva, ziphakathi kwesihlalo sobukhosi* futhi zisizungezile.  Isidalwa esiphilayo sokuqala sasinjengebhubesi, + isidalwa esiphilayo sesibili sinjengenkunzi, + isidalwa esiphilayo sesithathu + sasinobuso obunjengobomuntu, kanti isidalwa esiphilayo sesine + sasinjengokhozi olundizayo. +  Ngokuqondene nalezi zidalwa ezine eziphilayo, ngasinye sazo sasinamaphiko ayisithupha; zigcwele amehlo nxazonke nangaphansi kwamaphiko. + Aziphumuli, imini nobusuku zithi: “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova *+ uNkulunkulu, uMninimandla Onke, owayekhona nokhona nozayo.” +  Noma nini lapho izidalwa eziphilayo zinikela inkazimulo nodumo nokubonga kuLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi, Lowo ophila kuze kube phakade naphakade, + 10  abadala abangu-24 + bawa phansi phambi kwaLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi bakhulekele Lowo ophila kuze kube phakade naphakade, baphonse imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi, bathi: 11  “Kukufanele Jehova* Nkulunkulu wethu, ukwamukela inkazimulo + nodumo + namandla, + ngoba wadala zonke izinto, + nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “netshe eliyigugu elinombala obomvu.”
Itshe eliyigugu elinombala oluhlaza.
Noma, “ziphakathi nendawo kanye nesihlalo sobukhosi.”