Dlulela kokuphakathi

IZINDABA ZEBHAYIBHELI EZILANDISWA NGEZITHOMBE

UJakobe No-Esawu

Funda le ndaba yeBhayibheli elandiswa ngezithombe kuyi-Internet noma kuyi-PDF oziprintele yona. Thola ukuthi lezi zinsizwa zandawonye zafunda kanjani ukuzwana.