Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IZINDABA ZEBHAYIBHELI EZILANDISWA NGEZITHOMBE

UJakobe No-Esawu

Funda le ndaba yeBhayibheli elandiswa ngezithombe kuyi-Internet noma kuyi-PDF oziprintele yona. Thola ukuthi lezi zinsizwa zandawonye zafunda kanjani ukuzwana.

Okunye Okufana Nalokhu

U-Abrahama Uba Umngane KaNkulunkulu

UNkulunkulu wabiza u-Abrahama ngokuthi umngane wakhe. Thina singaba kanjani abangane bakaNkulunkulu?

UJehova Uyathethelela

INkosi uManase yakhela uBhali ama-altare, yenza umlingo, yakhonza onkulunkulu bamanga, yabulala nabantu abangenacala. Noma kunjalo, uJehova wayixolela. Le ndaba isifundisani ngokuthethelela?

UNowa Unokholo KuNkulunkulu

Eqondiswa uNkulunkulu uNowa wakha umkhumbi ukuze asindise umndeni wakhe kuzamcolo. Yini ongayifunda ngokuba nokholo kuNkulunkulu kule ndaba kaNowa noZamcolo?