Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

B12-B

Isonto Lokugcina Lokuphila KukaJesu Emhlabeni (INgxenye 2)

Nisani 12

UKUSHONA KWELANGA (Izinsuku zamaJuda ziqala futhi ziphele ekushoneni kwelanga)

UKUPHUMA KWELANGA

 • Uhlezi nabafundi

 • UJuda uhlela ukumkhaphela

UKUSHONA KWELANGA

Nisani 13

UKUSHONA KWELANGA

UKUPHUMA KWELANGA

 • UPetru noJohane balungiselela iPhasika

 • UJesu nabanye abaphostoli bayafika ntambama

UKUSHONA KWELANGA

Nisani 14

UKUSHONA KWELANGA

 • Udla iPhasika nabaphostoli

 • Ugeza izinyawo zabaphostoli

 • Uxosha uJuda

 • Usungula iSidlo SeNkosi Sakusihlwa

 • Uyakhashelwa bese eyaboshwa ensimini yaseGetsemane

 • Abaphostoli bayabaleka

 • ISanhedrini imqulisa icala endlini kaKayafase

 • UPetru uphika uJesu

UKUPHUMA KWELANGA

 • Uphinde avele phambi kweSanhedrini

 • Uyiswa kuPilatu, ngemva kwalokho ayiswe kuHerode, abese ephindiselwa kuPilatu

 • Uthola isigwebo sokufa bese ebulawa eGolgotha

 • Uyafa cishe ngehora lesithathu ntambama

 • Isidumbu sakhe siyasuswa bese siyangcwatshwa

UKUSHONA KWELANGA

Nisani 15 (ISabatha)

UKUSHONA KWELANGA

UKUPHUMA KWELANGA

 • UPilatu uyavuma ukuba kubekwe abaqaphi ethuneni likaJesu

UKUSHONA KWELANGA

Nisani 16

UKUSHONA KWELANGA

 • Kuthengwa iziqholo ezengeziwe zokungcwaba

UKUPHUMA KWELANGA

 • Uyavuswa

 • Uvela kubafundi

UKUSHONA KWELANGA