Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UMBUZO 11

Kwenzekani Kumuntu Lapho Efa?

“Umoya wayo uyaphuma, iphindele emhlabathini; ngalolo suku imicabango yayo iyashabalala.”

IHubo 146:4

“Abaphilayo bayazi ukuthi bayokufa, kodwa abafile bona abazi lutho . . . Noma yini okwazi ukuyenza, yenze ngawo wonke amandla akho, ngoba akukho msebenzi namacebo nalwazi nakuhlakanipha eThuneni, indawo oya kuyo.”

UmShumayeli 9:5, 10

“[UJesu] wathi kubo: ‘ULazaru umngani wethu ulele, kodwa ngiya khona ukuze ngimvuse.’ Nokho, uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe. Kodwa bona bacabanga ukuthi wayekhuluma ngokulala ngoba ephumule. UJesu wabe esethi kubo ngokucacile: ‘ULazaru ufile.’”

Johane 11:11, 13, 14