Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

B15

Ikhalenda LesiHebheru

NISANI (ABHIBHI) March—April

14 IPhasika

15-21 ISinkwa Esingenamvubelo

16 Umnikelo wezithelo zokuqala

IJordani ligcwaliswa yizimvula neqhwa elincibilikayo

Ibhali

IYARI (ZIVI) April—May

14 IPhasika Lakamuva

Kuqala inkathi eyomile, isibhakabhaka sivama ukucwatha

Ukolweni

SIVANI May—June

6 UMkhosi Wamasonto (IPhentekoste)

Ukushisa kwasehlobo, licwathile

Ukolweni, amakhiwane okuqala

TAMUZI June—July

 

Izinga lokushisa liyenyuka, amazolo maningi kwezinye izindawo

Amagilebhisi okuqala

ABHI July—August

 

Ukushisa kufinyelela izinga eliphakeme

Izithelo zasehlobo

ELULI August—September

 

Ukushisa kuyaqhubeka

Izithelo zesundu, amagilebhisi namakhiwane

TISHRI (ETHANIMI) September—October

1 Ukushaywa kwecilongo

10 USuku Lokuhlawulelwa

15-21 UMkhosi Wamadokodo

22 Umhlangano onesizotha

Ihlobo liyaphela, kuna izimvula zokuqala

Kuyalinywa

HESHIVANI (BULI) October—November

 

Liyakhiza

Izithelo Zomnqumo

KHISILEVI November—December

25 UMkhosi Wokunikezela

Imvula ina ngamandla, isithwathwa, liyakhithika ezintabeni

Imihlambi iyavalelwa ebusika

THEBETI December—January

 

Kubanda kakhulu, liyana, liyakhithika ezintabeni

Izitshalo ziyakhula

SHEBHATI January—February

 

Amakhaza ayancipha, imvula iyaqhubeka

Izihlahla zom-alimondi ziyaqhakaza

ADARI February—March

14, 15 IPhurimi

Ukuduma nesichotho kuyavama

Ifilakisi

VEYADARI March

Inyanga efakwa kasikhombisa eminyakeni engu-19