Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UMBUZO 17

IBhayibheli Lingawusiza Kanjani Umndeni Wakho?

ABAYENI/OBABA

“Ngendlela efanayo, amadoda kufanele athande omkawo njengemizimba yawo siqu. Indoda ethanda umkayo izithanda yona, ngoba akekho umuntu owake wazonda umzimba wakhe, kodwa uyawondla futhi awuphathe kahle . . . Yilowo nalowo kini kumele athande umkakhe njengoba ezithanda yena.”

Efesu 5:28, 29, 33

“Bobaba, ningabacasuli abantwana benu, kodwa qhubekani nibakhulisa ngokubaqeqesha nangesiyalo sikaJehova.”

Efesu 6:4

AMAKHOSIKAZI

“Umfazi kufanele amhloniphe ngokujulile umyeni wakhe.”

Efesu 5:33

“Nina bafazi, zithobeni kubayeni benu, ngoba kuyafaneleka eNkosini.”

Kolose 3:18

IZINGANE

“Bantwana, lalelani abazali benu abanobunye neNkosi, ngoba lokhu kulungile. ‘Hlonipha uyihlo nonyoko,’ lona umyalo wokuqala onalesi sithembiso: ‘Ukuze kukuhambele kahle futhi uhlale isikhathi eside emhlabeni.’”

Efesu 6:1-3

“Nina bantwana, lalelani abazali benu kukho konke, ngoba lokhu kuyajabulisa kakhulu eNkosini.”

Kolose 3:20