Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

B11

Ithempeli Langekhulu Lokuqala

 1. Izinto Ezakha Ithempeli

 2. 1 INgcwelengcwele

 3. 2 INgcwele

 4. 3 I-altare Lomnikelo Oshiswayo

 5. 4 ULwandle Lwensimbi

 6. 5 IGceke Labapristi

 7. 6 IGceke Lika-Israyeli

 8. 7 IGceke Labesifazane

 9. 8 IGceke Labezizwe

 10. 9 UDonga (ISoregi)

 11. 10 UMpheme Wasebukhosini

 12. 11 UMpheme KaSolomoni

 13. 12 Inqaba Enkulu Ka-Antonia