Yini Esanda Kufakwa Ku-JW.ORG?

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Isakhiwo Esiyisikhumbuzo EJalimane Sihlela Umbukiso Obonisa Indlela OFakazi BakaJehova Ababehlukunyezwa Ngayo Kuleli Zwe

Lo mbukiso ozohanjiswa amadolobheni ahlukahlukene ubonisa indlela oFakazi BakaJehova ababephathwa ngayo ngenxa yezinkolelo zabo.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Umhlangano Okhethekile Wokuqala ESri Lanka

Kwaba nomhlangano okhethekile wokuqala ngqa eColombo, eSri Lanka. Kwafika izinkulungwane zoFakazi BakaJehova zivela emazweni ayisikhombisa.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Abafowethu BaseKorea Bakhululiwe Ejele

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Umhlangano Wesifunda Okhethekile Wokuqala ETbilisi, EGeorgia

Bekuqala ukuthi kube nomhlangano okhethekile eGeorgia. Kube nezinkulumo eziningi ezakhayo, izihambeli zamukelwe ngemfudumalo, futhi zaboniswa izinto ezihlobone namasiko nomlando waleli zwe.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Ukwamukela Izivakashi Nobunye Okwabonakala Emhlanganweni Okhethekile E-Ukraine

OFakazi BakaJehova eLviv e-Ukraine bamukela izinkulungwane zabafowabo nodadewabo ababeze emhlanganweni okhethekile. Izivakashi zajabulela ukubona indawo namasiko akhona.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

OFakazi Banikeza Usizo Ngemva Kwezikhukhula EJapane

Ngemva nje kwenhlekelele eyabangelwa yizikhukhula, amavolontiya aqala umsebenzi wokulungisa umonakalo obe khona ezindlini nasemaHholo Ombuso oFakazi.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Umkhankaso Omkhulu Wokushumayela Ngesikhathi Sama-Summer Youth Olympic Games Ka-2018 E-Argentina

Abafowethu bahambisa izincwadi ezingaba ngu-790 usuku ngalunye phakathi nalo mkhankaso ukuze bashumayele kwababeze kule midlalo.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

IziNkantolo Eziphakeme Zase-Uzbekistan Ziqinisekise Ilungelo LoFakazi BakaJehova Lokusebenzisa Izincwadi Zabo Ezingokwenkolo

Izinkantolo eziphakeme zisule amacala ayebekwe oFakazi BakaJehova, zaqinisekisa ilungelo labo elingokwenkolo futhi zathi akufanele bahlawuliswe.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Izikhukhula ENingizimu YeFrance

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

“IDonetsk People’s Republic” Ivala Inhlangano YoFakazi BakaJehova

Isinqumo seNkantolo Ephakeme Yase-DPR sokuvala inhlangano yethu sinezela kokunye ukucindezelwa kwenkolo yoFakazi BakaJehova obese kuvele kukhona empumalanga ye-Ukraine.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Ihhovisi Lenxusa LaseThailand ‘Lincoma Liphinde Libonge’ OFakazi BakaJehova BasePeru Ngokusiza Izakhamuzi ZaseThailand Eziboshwe EPeru

Abameleli benxusa laseThailand bavakashele ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova ePeru ukuze bababonge ngokusiza nokunakekela iziboshwa ezivela eThailand.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Umbukiso Wokukhumbula Umhlangano WoFakazi Oyingqopha-mlando Owaba SeKassel EJalimane, Eminyakeni Engu-70 Edlule

Edolobheni laseKassel eJalimane, kwaba nomhlangano woFakazi BakaJehova omkhulu kunayo yonke eyake yaba khona eYurophu, okwakuyisikhathi esinzima esasilandela iMpi Yezwe II.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Inkululeko Engokwenkolo EMongolia: Ivuselelwe Incwadi Engokomthetho Egunyaza OFakazi BakaJehova Ukuba Benze Imisebenzi Yabo Engokwenkolo

OFakazi BakaJehova bathola isitifiketi esivela eMkhandlwini Wedolobha wase-Ulaanbaatar, esibagunyaza ngokusemthethweni ukwenza imisebenzi yabo engokwenkolo.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Umlilo Onamandla EGreece

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Ukubhekelela Labo Abangakwazi Ukusebenza Kwezempi Ngenxa Yezizathu Zikanembeza: Isinqumo SeNkantolo YoMthetho-sisekelo YaseNingizimu Korea Esekunesikhathi Silindiwe

INkantolo YoMthetho-sisekelo iyale uhulumeni waseNingizimu Korea ukuba ushintshe uMthetho Wezempi ungakapheli u-2019 ukuze ufake uhlu lwemisebenzi engenziwa yilabo abenqaba ukusebenza kwezempi.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Abafowethu BaseNyakatho-mpumalanga YeCongo Bayabaleka Ngenxa Yempi

Naphezu kokulahlekelwa izindawo zabo, oFakazi BakaJehova ababalekile ezindaweni zabo bahlangana namabandla asendaweni ukuze badumise uNkulunkulu, futhi bashumayela izindaba ezinikeza ithemba kubantu.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Wonke Umuntu Useyamazi: Itshe Lesikhumbuzo LikaMax Eckert Ekamu Lokuhlushwa Eseliyindawo Yezikhumbuzo EDachau

Nakuba uMax Eckert, owayenguFakazi KaJehova, afa engaziwa ekamu lokuhlushwa, umphakathi usuyayazi le ndoda eyayinokholo oluqinile.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Kwakhiwa IHhovisi Legatsha ECameroon

Ngenxa yokwanda kwezikhonzi eCameroon, oFakazi BakaJehova bakha amahhovisi egatsha amasha eLogbessou eseDouala.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

Ukuboshwa Izinsuku Ezingu-441—Ingxoxo NoTeymur Kanye NoMafiza Akhmedov

UTeymur Akhmedov uxoxa ngokuboshwa kwakhe eKazakhstan. Wenqaba ukwenza into eyayingavumelani nonembeza wakhe, wahlala eqotho kuJehova.

2020-11-26

EZISANDA KUKHISHWA

OFakazi BakaJehova Bakhangisa Ngezincwadi ZeBhayibheli Kuma-Olympics Nakuma-Paralympics Ka-2018

Ngesikhathi kunemidlalo yasebusika, oFakazi BakaJehova eKorea baba nomkhankaso okhethekile wokunikeza izihambeli zakwamanye amazwe izincwadi ezifundisa ngeBhayibheli mahhala

2020-11-25

Izingoma Eziqanjiwe

Ngikunike Okuy’gugu

Akukho lula kubazali ukubona izingane zabo zithuthela kude nasekhaya.

2020-11-24

INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO

Febhuwari 2021

Lo magazini unezihloko ezizofundwa ngo-Ephreli 5–​Meyi 2, 2021.

2020-11-18

INDLELA IMINIKELO YENU ESETSHENZISWA NGAYO

UMsebenzi Wokwakha Waphothulwa Ngempumelelo Ngaphambi Kokuqala Kobhubhane

Sasihlele ukwakha nokulungisa izindawo zokukhulekela ezingaphezu kuka-2 700 ngonyaka wenkonzo ka-2020. Ubhubhane lwe-COVID-19 lwazithinta kanjani lezo zinhlelo?

2020-11-16

Izingoma Eziqanjiwe

Masiqhubekeni Sigijima

Yenza izinqumo ezihlakaniphile ukuze unqobe emncintiswaneni wokuphila.

2020-11-11

INCWAJANA YOMHLANGANO WOKUPHILA NENKONZO

Januwari–Febhuwari 2021

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Njengezingane

Yini esingayenza ukuze sibe njengezingane endleleni esibonisa ngayo uthando?

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Qinisekani

Siyaqiniseka ukuthi uJehova uyasithanda ngisho noma sibhekana noshushiso.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Ungabi Namagqubu

Ukhona yini okuphathe kabi? Ukuzwa kunzima ukumthethelela? Thola ukuthi ungenze njani ukuba umthethelele, ungambambeli amagqubu.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Uthand’ Ol’qotho

Uthando lukaJehova luqotho. Lokho kuyasiduduza futhi kusijabulise.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Indawo Ezokunika Udumo

Siyakujabulela ukunikezela kuYe indawo ezokhazimulisa igama lakhe elikhulu.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Ngikwethemba Nakakhudlwana

Ukufunda nokuzindla ngeZwi likaNkulunkulu kungasisiza sikwazi ukubhekana nezinkinga zokuphila.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Ngibheke

Sisebenzise kahle isikhathi osichitha nabafowethu nodadewethu.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Ntombi Enhle

Ubaba ubona indodakazi yakhe ikhula ithuthuka ngokomoya.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Masiz’jube

Ukwandisa noma yiluphi uhlobo lwenkonzo kungasijabulisa kakhulu njengoba siyizinceku zikaJehova.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Ngingavuka Qingqo

Bheka njengoba inceku kaJehova uNkulunkulu eyayishiseka ithola amandla okubuyela ebandleni elinothando.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Imisebenzi Yakho Iyamangalisa

Siyakujabulela ukunikwa ithuba lokusebenza noJehova!

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Izibusiso Zokufunda Ulimi Olusha

Yiziphi izibusiso ongazithola ngokufunda olunye ulimi?

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Momotheka

Ukumomotheka kungenza umehluko enkonzweni yethu nasekuphileni kwansuku zonke.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Ubumnandi Bomhlangano Omkhulu

Lapho sisemhlanganweni omkhulu sibona ubunye nothando lwabafowethu abasemhlabeni wonke.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Zicabange

Maduze sizobona kwenziwa konke kuba kusha.

2020-10-30

Izingoma Eziqanjiwe

Uma Ungabona Engikubonayo

Ngiyinqola ehamba ishumayela.