Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

B5

Itabernakele NoMpristi Ophakeme

Izinto Ezakha Itabernakele

 1. 1 UMphongolo (Eks 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Ikhethini (Eks 26:31-33)

 3. 3 Insika Yekhethini (Eks 26:31, 32)

 4. 4 INgcwele (Eks 26:33)

 5. 5 INgcwelengcwele (Eks 26:33)

 6. 6 Isihenqo (Eks 26:36)

 7. 7 Insika Yesihenqo (Eks 26:37)

 8. 8 Izisekelo Zethusi Ezinezimbobo (Eks 26:37)

 9. 9 I-altare Lempepho (Eks 30:1-6)

 10. 10 Itafula Lesinkwa Sokubukwa (Eks 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Uthi Lwesibani (Eks 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Izindwangu Zetende Zelineni (Eks 26:1-6)

 13. 13 Izindwangu Zetende Zoboya Bembuzi (Eks 26:7-13)

 14. 14 Isembozo Sezikhumba Zezinqama (Eks 26:14)

 15. 15 Isembozo Sezikhumba Zezimvu Zamanzi (Eks 26:14)

 16. 16 Uhlaka Lwepulangwe (Eks 26:15-18, 29)

 17. 17 Izisekelo Zesiliva Ezinezimbobo Ngaphansi Kohlaka Lwepulangwe (Eks 26:19-21)

 18. 18 Ugodo (Eks 26:26-29)

 19. 19 Izisekelo Zesiliva Ezinezimbobo (Eks 26:32)

 20. 20 Indishi Yethusi (Eks 30:​18-21)

 21. 21 I-Altare Lomnikelo Oshiswayo (Eks 27:1-8)

 22. 22 Igceke (Eks 27:​17, 18)

 23. 23 Isango (Eks 27:16)

 24. 24 Amakhethini Elineni Alengayo (Eks 27:9-15)

UMpristi Ophakeme

U-Eksodusi isahluko 28 uchaza ngokuningiliziwe izembatho zompristi ophakeme wakwa-Israyeli