IzAga 15:1-33

  • Impendulo emnene inqanda ukufutheka (1)

  • Amehlo kaJehova akuyo yonke indawo (3)

  • Umthandazo woqotho uyamjabulisa uNkulunkulu (8)

  • Amacebo awaphumeleli lapho kungekho khona ukubonisana (22)

  • Zindla ngaphambi kokuphendula (28)

15  Impendulo emnene iyakunqanda ukufutheka, +Kodwa izwi elihlabayo* libangela ulaka. +   Ulimi lwabahlakaniphile lulusebenzisa kahle ulwazi, +Kodwa emlonyeni weziphukuphuku kuphuma ubuwula.   Amehlo kaJehova akuyo yonke indawo,Aqapha ababi nabahle. +   Ulimi oluzolile* luyisihlahla sokuphila, +Kodwa inkulumo engamanga ibangela ukudangala.*   Isiwula siyasedelela isiyalo sikayise, +Kodwa ohlakaniphile uyakwamukela ukulungiswa. *+   Endlini yolungile kukhona ingcebo eningi,Kodwa umkhiqizo* womubi umlethela izinkathazo. +   Izindebe zabahlakaniphile zisabalalisa ulwazi, +Kodwa inhliziyo yabayiziphukuphuku ayinjalo. +   Umhlatshelo wababi uyanengeka kuJehova, +Kodwa umthandazo wabaqotho uyamjabulisa. +   UJehova uyayizonda indlela yomubi, +Kodwa uyamthanda oshisekela ukulunga. + 10  Isiyalo sibonakala sisibi* kulowo oyishiyayo indlela, +Kodwa noma ubani ozonda ukusolwa uyokufa. + 11  IThuna* nendawo yokubhubha* kubonakala kahle kuJehova. + Kangakanani-ke ngezinhliziyo zabantu! + 12  Umhleki wosulu akamthandi umuntu omlungisayo. *+ Ngeke abuze kwabahlakaniphile. + 13  Inhliziyo ejabulayo yenza ubuso bube buhle,Kodwa ubuhlungu benhliziyo buqeda amandla. *+ 14  Inhliziyo eqondayo ifuna ulwazi, +Kodwa umlomo wabayiziphukuphuku uzondla ngobuwula. *+ 15  Zonke izinsuku zohluphekile zimbi, +Kodwa onenhliziyo ejabulayo* uhlale enedili. + 16  Kungcono okuncane okuhambisana nokwesaba uJehova +Kunengcebo eningi ehambisana nokukhathazeka. *+ 17  Singcono isidlo semifino lapho kukhona khona uthando +Kunenkunzi ekhuluphele* ehambisana nenzondo. + 18  Umuntu osheshe acasuke ubhebhezela ingxabano, +Kodwa owephuza ukuthukuthela uyayiqeda ingxabano. + 19  Indlela yevila injengothango lwameva, +Kodwa indlela yabaqotho injengomgwaqo owakhiwe kahle. + 20  Indodana ehlakaniphile yenza uyise ajabule, +Kodwa umuntu oyisiphukuphuku udelela unina. + 21  Ubuwula buyintokozo kumuntu ontula ukuhlakanipha, *+Kodwa umuntu onokuqonda uhamba endleleni efanele. + 22  Amacebo awaphumeleli lapho kungekho khona ukubonisana,*Kodwa kuba khona okufezwayo uma abeluleki bebaningi. + 23  Uyajabula umuntu ophendula ngendlela efanele, +Nezwi elikhulunywe ngesikhathi esifanele—yeka ukuthi lihle kanjani! + 24  Umuntu onokuqonda usendleleni yokuphila, indlela eholela phezulu, +Uyayigwema indlela eya phansi eThuneni. *+ 25  UJehova uyoyidiliza indlu yabaqhoshayo, +Kodwa uyowulonda umngcele womfelokazi. + 26  UJehova uyawenyanya amacebo omubi, +Kodwa amazwi amnandi ahlanzekile kuye. + 27  Owenza inzuzo ngobuqili ulethela umndeni wakhe izinkinga, *+Kodwa ozonda ukufumbathiswa uyoqhubeka ephila. + 28  Inhliziyo yolungile iyazindla ngaphambi kokuphendula, *+Kodwa umlomo wababi ukhipha izinto ezimbi. 29  UJehova ukude nababi,Kodwa uyawuzwa umthandazo wabalungile. + 30  Umuntu okubuka ngamehlo ajabulayo* ukwenza ujabule;Umbiko omuhle uvuselela* amathambo. + 31  Umuntu olalela ukusolwa okuphilisayoUyajabula uma ephakathi kwabahlakaniphile. + 32  Noma ubani owenqaba isiyalo uzonda ukuphila kwakhe, +Kodwa noma ubani olalela ukusolwa uzuza ukuqonda. *+ 33  Ukwesaba uJehova kufundisa umuntu ukuba enze ngokuhlakanipha, +Ukuthobeka kwandulela ukukhazinyuliswa. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “elibuhlungu.”
Noma, “oluphilisayo.”
NgesiHebheru, “ukuphuka komoya.”
Noma, “ukusolwa.”
Noma, “umholo.”
Noma, “sinzima.”
Noma, “IShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ne-Abhadoni.”
Noma, “omsolayo.”
Noma, “buyawuchoboza umoya.”
Noma, “ukhuluma ubuwula.”
Noma, “enhle.”
Noma, “nesiphithiphithi.”
NgesiHebheru, “edla emkhombeni.”
NgesiHebheru, “oswele inhliziyo.”
Noma, “inkulumo eyisifuba.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ihlazo.”
Noma, “iyacabangisisa ukuthi izophendula kanjani; iyacabanga ngaphambi kokuba ikhulume.”
NgesiHebheru, “akhanyayo.”
NgesiHebheru, “ukhuluphalisa.”
NgesiHebheru, “inhliziyo.”