Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISethulo SeZwi LikaNkulunkulu

INDLELA YOKUTHOLA AMAVESI EBHAYIBHELI

IBhayibheli lakhiwa izincwadi ezincane ezingu-66. Lihlukaniswe laba izingxenye ezimbili: imiBhalo YesiHebheru neYesi-Aramu (“ITestamente Elidala”) nemiBhalo YesiGreki (“ITestamente Elisha”). Incwadi yeBhayibheli ngayinye ihlukaniswe yaba izahluko namavesi. Inombolo yokuqala ngemva kwegama lencwadi ibhekisela esahlukweni, kanti elandelayo ibhekisela evesini noma emavesini. Ngokwesibonelo, uGenesise 1:1 usho ukuthi incwadi kaGenesise isahluko 1, ivesi 1.