Surat kan Tito 3:1-15

  • Husto nga pagpasakop (1-3)

  • Magin andam ha mag-opay nga mga buhat (4-8)

  • Isalikway an linurong nga mga argumento ngan mga sekta (9-11)

  • Instruksyon ngan pangumusta (12-15)

3  Padayon nga pahinumdoma hira nga magpasakop ngan magin masinugtanon ha mga gobyerno ngan mga awtoridad,+ magin andam para ha tagsa nga maopay nga buhat,  diri magyakan hin maraot mahitungod ha bisan hin-o, diri magin makiawayon, lugod magin makatadunganon,+ nga nagpapakita hin bug-os nga pagkamalumo ha ngatanan nga tawo.+  Kay hadto, kita liwat waray sarabotan, diri masinugtanon, naisimang, mga uripon han magkalain-lain nga hingyap ngan kalipayan, nagkikinabuhi ha karaotan ngan kaawa, mangil-ad, nangangalas ha usa kag usa.  Pero han iginpakita an pagkabuotan han aton Paratalwas, an Dios,+ ngan an iya gugma ha katawohan  (diri tungod han anoman nga magtadong nga mga buhat nga aton ginhimo,+ kondi tungod han iya mismo kalooy),+ gintalwas kita niya pinaagi han pagkarigo nga naghatag ha aton hin kinabuhi+ ngan pinaagi han pagbag-oha ha aton pinaagi han baraan nga espiritu.+  Hura nga iginbubo niya ha aton ini nga espiritu pinaagi kan Jesu-Kristo nga aton Paratalwas,+  basi katapos nga maipahayag kita nga matadong pinaagi han iya diri matupngan nga pagkabuotan,+ magin mga manurunod kita+ uyon ha paglaom nga kinabuhi nga waray kataposan.+  Masasarigan ini nga mga pulong, ngan karuyag ko nga padayon nga pabug-atan mo ini nga mga butang, basi an mga natoo ha Dios pirme magpokus han ira hunahuna ha pagpadayon han mag-opay nga mga buhat. Ini nga mga butang maopay ngan mapulsanon ha mga tawo.  Pero paglikay ha linurong nga mga argumento ngan ha pagsaliksik han katulinan nga gintikangan ngan ha mga diskusyon ngan ha mga araway mahitungod han Balaud, kay waray ito maopay nga resulta ngan waray pulos.+ 10  Mahitungod ha tawo nga promotor hin sekta,+ sagdoni*+ hiya hin makaduha, ngan kon diri hiya mamati isalikway hiya,+ 11  kay maaram ka nga an sugad nga tawo binaya ha husto nga dalan ngan nakakasala ngan ginhuhukman han iya kalugaringon. 12  Kon pakadaon ko ha imo hi Artemas o hi Tiquico,+ pangalimbasog gud nga kumadto ka ha akon ha Nicopolis, kay nagdesisyon ako nga didto magpalabay han kathagkot. 13  Buhata an imo mahihimo ha pagbulig kan Zenas, nga eksperto ha Balaud, ngan kan Apolos basi diri hira makulangan hin bisan ano ha ira biyahe.+ 14  Pero kinahanglan mahibaro liwat an aton mga igkasi-tumuroo ha pagpadayon han mag-opay nga mga buhat basi makabulig ha mga kahimtang nga may dinalian nga panginahanglan,+ basi diri hira magin diri mabungahon.+ 15  Nangungumusta ha imo an ngatanan nga akon kaupod didi. Ipaabot an akon pangumusta ha mga igkasi-tumuroo nga nagpapalangga ha amon. Hinaot makarawat niyo ngatanan an diri matupngan nga pagkabuotan.

Mga footnote

O “pahamangnoi.”