An Surat ni Santiago 5:1-20

  • Pahamangno ha riko (1-6)

  • Dios nabendisyon ha mapailubon (7-11)

  • An “oo” sadang magin oo (12)

  • Pag-ampo nga may pagtoo epektibo (13-18)

  • Pagbulig ha makasasala nga bumalik (19, 20)

5  Yana kadi, kamo nga riko nga mga tawo, pagtangis ngan pagnguyngoy tungod han mga kasakitan nga tiabot ha iyo.+  An iyo karikohan nadunot, ngan an iyo mga bado ginkutkot han mga insekto.+  An iyo bulawan ngan silber gintaoy, ngan an taoy* hito magigin pamatuod kontra ha iyo ngan mag-uubos han iyo unod. An iyo gintirok magigin sugad hin kalayo ha kataposan nga mga adlaw.+  Kitaa! An mga suhol nga waray niyo ihatag ha mga trabahador nga nag-ani ha iyo mga uma padayon nga naguliat, ngan an mga pangaraba para hin bulig han mga mag-arani nakaabot ha mga talinga ni Jehova* han mga hugpo.+  Nagkinabuhi kamo ha tuna ha kahimyang ngan pagpatakas ha kalugaringon. Ginpatambok niyo an iyo kasingkasing para ha adlaw han pamatay.+  Ginhukman niyo; ginpatay niyo an matadong. Diri ba ginkukontra niya kamo?  Salit mga kabugtoan, magin mapailubon kamo tubtob ha presensya han Ginoo.+ Kitaa! An parag-uma padayon nga naghuhulat han presyoso nga bunga han tuna, nga nagpapailob tungod hito tubtob nga umabot an temprano nga uran ngan an urhi nga uran.+  Magpailob liwat kamo;+ rig-ona an iyo kasingkasing, kay an presensya han Ginoo hirani na.+  Mga kabugtoan, ayaw kamo pagngurutob* kontra ha usa kag usa, basi diri kamo paghukman.+ Kitaa! An Hukom natindog ha atubangan han mga purtahan. 10  Mga kabugtoan, himoa niyo nga susbaranan an pag-antos ha maraot+ ngan an pagpailob+ han mga propeta nga nagyakan ha ngaran ni Jehova.*+ 11  Kitaa! Gintatagad naton nga malipayon* adton nagpailob.+ Hinbatian niyo an mahitungod han pagpailob ni Job+ ngan hinbaroan niyo an bendisyon nga iginhatag ni Jehova,*+ nga hi Jehova* malumo hinduro magpalangga* ngan maloloy-on.+ 12  Labaw ha ngatanan, mga kabugtoan ko, ayaw na kamo panumpa pinaagi man han langit o pinaagi han tuna o pinaagi han bisan ano nga iba pa nga panumpa. Lugod, an iyo “Oo” sadang mangahulogan hin oo ngan an iyo “Diri,” diri,+ basi diri kamo paghukman. 13  May-ada ba bisan hin-o ha iyo nga nag-aantos hin kakurian? Padayon hiya nga mag-ampo.+ May-ada ba bisan hin-o nga malipayon? Magkanta hiya hin mga salmo.+ 14  May-ada ba bisan hin-o ha iyo nga may sakit? Tawagon niya an mga tigurang+ han kongregasyon, ngan paampoon hira para ha iya, nga ginbubutangan hiya hin lana+ ha ngaran ni Jehova.* 15  Ngan an pag-ampo nga may pagtoo makakapaopay ha may sakit,* ngan ibabangon hiya ni Jehova.* Sugad man, kon nakabuhat hiya hin mga sala, papasayloon hiya. 16  Salit bug-os nga igsumat niyo ha usa kag usa an iyo mga sala+ ngan ig-ampo an usa kag usa, basi kamo mag-opay. An pangamuyo han tawo nga matadong may daku gud nga epekto.*+ 17  Hi Elias usa nga tawo nga may mga pagbati nga pariho han aton, pero han sinsero nga nag-ampo hiya nga diri umuran, waray umuran ha tuna ha sulod hin tulo ka tuig ngan unom ka bulan.+ 18  Katapos, nag-ampo hiya utro, ngan an langit naghatag hin uran ngan an tuna naghatag hin bunga.+ 19  Mga kabugtoan ko, kon may bisan hin-o ha iyo nga maisimang tikang ha kamatuoran ngan may usa nga makapabalik ha iya, 20  hibaroi nga an bisan hin-o nga makapabalik ha usa nga makasasala tikang ha iya sayop+ nga dalan magtatalwas ha iya* tikang ha kamatayon ngan magtatabon hin damu nga sala.+

Mga footnote

Ha iba nga lugar, “bagà.”
Kitaa an Ap. A5.
O “pagharoy; pagreklamo.” Lit., “panhayhay.”
Kitaa an Ap. A5.
O “binendisyonan.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “mapinairon hinduro.”
Kitaa an Ap. A5.
O posible nga “ha ginkakapoy.”
Kitaa an Ap. A5.
Lit., “may makusog gud nga pwersa kon nagana ito.”
O “iya kalag.”