An Surat ni Santiago 1:1-27

 • Pangumusta (1)

 • Pagpailob nagriresulta hin kalipay (2-15)

  • Nasarihan nga pagtoo (3)

  • Mangaro nga may pagtoo (5-8)

  • Hingyap nagriresulta hin sala ngan kamatayon (14, 15)

 • Maopay nga regalo tikang ha kahitas-an (16-18)

 • Namamati ngan nagbubuhat han pulong (19-25)

  • Tawo nga nagkikita ha espiho (23, 24)

 • Limpyo ngan waray hugaw nga pagsingba (26, 27)

1  Tikang kan Santiago,+ nga uripon han Dios ngan han Ginoo nga hi Jesu-Kristo, para ha 12 nga tribo nga nagpatsarang: Kumusta kamo!  Mga kabugtoan ko, malipay gud kamo kon nakakaeksperyensya kamo hin magkalain-lain nga mga pagsari,+  kay maaram kamo nga ini nga nasarihan nga kalidad han iyo pagtoo nagbubunga hin pagpailob.+  Pero tuguti nga tapuson han pagpailob an buruhaton hito, basi magin bug-os kamo ngan mahimsog ha ngatanan nga bahin, nga diri nagkukulang hin bisan ano.+  Salit kon may bisan hin-o ha iyo nga kulang hin kinaadman, padayon nga mangaro hiya ha Dios,+ kay hura nga nahatag hiya ha ngatanan ngan diri nasisina,*+ ngan ihahatag ito ha iya.+  Pero padayon nga mangaro hiya nga may pagtoo,+ nga diri gud nagruruhaduha,+ kay hiya nga nagruruhaduha pariho hin balud ha dagat nga gindadara-dara han hangin ngan ginpapalid-palid.  Ha pagkamatuod, ito nga tawo diri angay maglaom nga makakakarawat hin bisan ano tikang kan Jehova;*  maruhaduhaon hiya nga tawo,+ diri marig-on ha ngatanan niya nga paagi.  Kondi an ubos nga bugto magrayhak* kay ginpahitaas hiya,+ 10  ngan an riko kay ginpaubos hiya,+ tungod kay mamamatay hiya sugad hin bukad ha kapatagan. 11  Kay sugad la nga an adlaw nasirang nga duro an kapaso ngan nakakalaya han tanom, ngan an bukad hito nahuhulog ngan an kaanyag hito nawawara, sugad man an riko nga tawo mamamatay samtang ginhihimo an iya mga buruhaton.+ 12  Malipayon an tawo nga padayon nga nag-iilob han pagsari,+ kay kon uyonan hiya makakarawat niya an korona han kinabuhi+ nga iginsaad ni Jehova* ha mga padayon nga nahigugma ha Iya.+ 13  Kon nakakaeksperyensya hin pagsari, waray bisan hin-o nga masiring: “Ginsasarihan ako han Dios.” Kay an Dios diri masasarihan hin magraot nga mga butang ngan diri liwat niya ginsasarihan an bisan hin-o. 14  Pero an kada tagsa nasasarihan kon nadadara ngan nadadani* han iya kalugaringon nga hingyap.+ 15  Katapos, an hingyap kon burod* na ito, nag-aanak hin sala; ngan an sala, kon nabuhat na, nagriresulta hin kamatayon.+ 16  Ayaw kamo palimbong, hinigugma ko nga kabugtoan. 17  An tagsa nga maopay nga regalo ngan an tagsa nga perpekto nga hatag nagtitikang ha kahitas-an,+ tikang ha Amay han mga lamrag ha kalangitan,+ nga diri nag-iiba o nagbabag-o pariho han nagbuburobag-o nga mga lambong.*+ 18  Kaburut-on niya nga ig-anak kita pinaagi han pulong han kamatuoran,+ basi kita magin usa nga klase han siyahan nga mga bunga han iya mga linarang.+ 19  Hibaroi ini, hinigugma ko nga kabugtoan: An ngatanan kinahanglan magin alisto ha pagpamati, mahinay ha pagyakan,+ diri madagmit masina,+ 20  kay an kasina han tawo diri nagriresulta hin katadongan han Dios.+ 21  Salit bayai an ngatanan nga kahugawan ngan an tagsa nga indikasyon han karaotan,*+ ngan malumo nga karawata an pagtanom han pulong nga makakatalwas ha iyo.* 22  Kondi magin magburuhat kamo han pulong+ ngan diri parapamati la, nga ginlilimbongan an iyo kalugaringon pinaagi han sayop nga pangatadongan. 23  Kay kon an bisan hin-o parapamati han pulong ngan diri magburuhat,+ ini hiya pariho hin tawo nga nagkikita han iya nawong* ha espiho. 24  Kay ginkikita niya an iya kalugaringon, ngan nabaya hiya ngan nahingangalimot dayon kon ano nga klase hiya hin tawo. 25  Pero hiya nga nagkikita hin maopay han perpekto nga balaud+ nga naghahatag hin kagawasan ngan nagpapadayon hito, nagigin diri limtanon nga parapamati, lugod magburuhat han buruhaton; ngan magigin malipayon hiya ha iya ginbubuhat.+ 26  Kon an bisan hin-o nga tawo naghuhunahuna nga magsiringba hiya han Dios* pero diri ginkukontrol* an iya dila,+ ginlilimbongan niya an iya kasingkasing, ngan waray pulos an iya pagsingba. 27  An paagi han pagsingba* nga limpyo ngan waray hugaw ha pagkita han aton Dios ngan Amay amo ini: an pagmangno ha mga ilo+ ngan mga balo nga babaye+ ha ira kasakitan,+ ngan an pagtipig ha kalugaringon nga waray buring tikang ha kalibotan.+

Mga footnote

O “nagbibiling hin sayop.”
Kitaa an Ap. A5.
Lit., “maghambog.”
Kitaa an Ap. A5.
O “nadadakop sugad hin gin-gamitan hin paon.”
Lit., “nagsasagpon.”
O “nga ha iya waray pagbag-o ha pagbalhin han lambong.”
O posible nga “ngan an kahuraan han karaotan.”
O “iyo kalag.”
O “iya natural nga nawong.”
O “nga relihiyoso hiya.”
O “diri ginrirendahan.”
O “relihiyon.”