An Ikaduha nga Surat ni Pedro 1:1-21

  • Pangumusta (1)

  • Siguroha an pagtawag ha iyo (2-15)

    • Mga kalidad nga igindudugang ha pagtoo (5-9)

  • Mga tagna mas ginsiguro pa gud (16-21)

1  Tikang kan Simon Pedro, nga uripon ngan apostol ni Jesu-Kristo, para ha mga nagkaada hin pagtoo nga sugad kapresyoso han amon,* pinaagi han pagkamatadong han aton Dios ngan han Paratalwas nga hi Jesu-Kristo:  Mahura unta kamo han diri matupngan nga pagkabuotan ngan kamurayawan pinaagi han husto nga kahibaro+ mahitungod ha Dios ngan kan Jesus nga aton Ginoo,  kay an gahum han Dios naghatag* ha aton han ngatanan nga butang nga may kalabotan ha kinabuhi ngan debosyon ha Dios pinaagi han husto nga kahibaro mahitungod ha Dios nga nagtawag ha aton+ pinaagi han iya kalugaringon nga himaya ngan pagkamaopay.  Pinaagi hini nga mga butang gintagan* kita niya han presyoso ngan maopay gud nga mga saad,+ basi pinaagi hini magin mga umarangbit kamo han kinaiya han Dios,+ kay nakapalagiw na kita tikang ha karaotan han kalibotan nga resulta han sayop nga hingyap.*  Tungod hini mismo nga hinungdan, mangalimbasog gud+ kamo nga idugang ha iyo pagtoo an pagkamaopay,+ ha iyo pagkamaopay an kahibaro,+  ha iyo kahibaro an pagpugong ha kalugaringon,+ ha iyo pagpugong ha kalugaringon an pagpailob, ha iyo pagpailob an debosyon ha Dios,+  ha iyo debosyon ha Dios an minagburugto nga pagpalangga, ha iyo minagburugto nga pagpalangga an gugma.+  Kay kon ini nga mga kalidad aada ha iyo ngan nagsasap-ay, mapupugngan kamo hini nga magin diri aktibo o diri mabungahon+ may kalabotan han husto nga kahibaro mahitungod ha aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo.  Kay an bisan hin-o nga waray hini nga mga kalidad buta, ginpipiyong an iya mga mata ha kalamrag,*+ ngan nagin limtanon ha paglimpyuhi ha iya tikang ha iya mga sala+ hadto. 10  Salit, mga kabugtoan, magin maduruto gud kamo ha pagsiguro ha iyo kalugaringon han pagtawag+ ngan pagpili ha iyo, kay kon padayon nga ginbubuhat niyo ini, diri gud kamo mapapakyas.+ 11  Ha pagkamatuod, hini nga paagi tatagan kamo hin mahimayaon nga* pagsulod ngadto ha waray kataposan nga Ginhadian+ han aton Ginoo ngan Paratalwas nga hi Jesu-Kristo.+ 12  Tungod hini andam ako pirme ha pagpahinumdom ha iyo hini nga mga butang, bisan kon maaram kamo hini ngan marig-on na gud ha kamatuoran nga aada ha iyo. 13  Pero ha akon paghunahuna, tama la nga pagiuson kamo pinaagi hin mga pahinumdom+ samtang aadi pa ako hini nga tabernakulo,*+ 14  kay maaram ako nga diri mag-iiha kukuhaon ini nga akon tabernakulo, sugad han iginpatin-aw liwat ha akon han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo.+ 15  Bubuhaton ko pirme an bug-os ko nga mahihimo basi kon bumaya na ako, mahinumdoman* niyo ini nga mga butang. 16  Diri, diri pinaagi ha pagsunod han buwa nga mga istorya nga tuso nga inimbento an amon pagpahibaro ha iyo han gahum ngan presensya han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo, lugod mga testigo kami nga nakakita han iya pagkaharangdon.+ 17  Kay nakarawat niya tikang ha Dios nga Amay an dungog ngan himaya han an mga pulong nga sugad hini* ginsiring ha iya han gintitikangan han harangdon nga himaya: “Ini an akon Anak, nga akon hinigugma, nga akon mismo gin-uuyonan.”+ 18  Oo, ini nga mga pulong hinbatian namon tikang ha langit samtang kaupod niya kami ha baraan nga bukid. 19  Salit an mga tagna mas ginsiguro pa gud ha amon, ngan maopay an iyo ginhihimo nga gintatagan niyo ito hin atensyon sugad hin lampara+ nga naglalamrag ha masirom nga lugar (tubtob ha pagpamanagbanag ha kaagahon ngan pagsirang han bitoon ha kaadlawon+) ha iyo kasingkasing. 20  Kay maaram na kamo nga waray tagna ha Kasuratan nga nagtitikang ha bisan ano nga personal nga interpretasyon. 21  Kay waray pa gud tagna nga iginpahayag pinaagi han kaburut-on han tawo,+ lugod an mga tawo nagyakan hin tikang ha Dios samtang ginpapagios* hira han baraan nga espiritu.+

Mga footnote

O “hin pagtoo nga may pariho nga pribilehiyo han amon.”
O “hura nga naghatag.”
O “hura nga gintagan.”
O “han malaw-ay nga hingyap.”
O posible nga “buta, harap.”
O “hura nga tataganahan kamo hin.”
O “tolda,” karuyag sidngon, an iya tunan-on nga lawas.
O “maunabi.”
Lit., “an sugad nga tingog.”
Lit., “gintutugwayan; gin-gigiyahan.”