Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thượng Đế sẽ sớm xóa bỏ đau khổ

Thượng Đế sẽ sớm xóa bỏ đau khổ

“Ôi Đức Giê-hô-va, con phải cầu cứu cho đến bao giờ ngài mới đoái nghe? Con phải kêu van vì nạn bạo lực cho đến chừng nào ngài mới hành động?” (Ha-ba-cúc 1:2, 3). Đó là lời van nài của ông Ha-ba-cúc, một người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi van nài như thế, có phải ông thiếu đức tin không? Không, vì Đức Chúa Trời đáp lại rằng ngài đã ấn định một thời điểm để xóa bỏ mọi đau khổ.—Ha-ba-cúc 2:2, 3.

Khi chính mình hay người thân chịu đau khổ, chúng ta có khuynh hướng trách Đức Chúa Trời sao quá chậm trễ trong việc ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết: “Đức Giê-hô-va không chậm trễ về lời hứa của ngài như một số người nghĩ, nhưng ngài kiên nhẫn với anh em vì chẳng muốn bất cứ ai bị hủy diệt mà muốn mọi người đều ăn năn”.—2 Phi-e-rơ 3:9.

KHI NÀO THƯỢNG ĐẾ RA TAY HÀNH ĐỘNG?

Ngày ấy sắp đến rồi! Chúa Giê-su báo trước về dấu hiệu tổng hợp gồm những biến cố mà một thế hệ sẽ chứng kiến trong kỳ cuối cùng của thế gian này (Ma-thi-ơ 24:3-42). Lời tiên tri ấy đang ứng nghiệm vào thời chúng ta, cho thấy Đức Chúa Trời sắp ra tay hành động. *

Đức Chúa Trời sẽ xóa bỏ đau khổ như thế nào? Quyền năng của ngài được thể hiện qua những việc Chúa Giê-su làm khi ở trên đất. Sau đây là một số ví dụ:

Thảm họa thiên nhiên: Có lần Chúa Giê-su và các môn đồ đang đi thuyền trên biển Ga-li-lê, thì một cơn bão dữ dội nổi lên, làm cho thuyền gần như bị chìm. Vào dịp này, Chúa Giê-su cho thấy ngài và Cha có khả năng kiểm soát thiên nhiên (Cô-lô-se 1:15, 16). Ngài chỉ cần phán: “Suỵt! Yên lặng đi!”, thì lập tức “gió ngừng thổi và mọi vật đều yên lặng”.—Mác 4:35-39.

Bệnh tật: Chúa Giê-su nhiều lần chữa lành cho người bị mù, què, động kinh, phong cùi cũng như những bệnh khác, và tiếng tăm của ngài lan rộng. Ngài “chữa lành tất cả những người đau bệnh”.—Ma-thi-ơ 4:23, 24; 8:16; 11:2-5.

Đói kém: Chúa Giê-su dùng quyền năng mà Cha ban để hóa thức ăn ra cho nhiều người. Trong hai trường hợp mà Kinh Thánh kể lại, ngài làm thế cho hàng ngàn người.—Ma-thi-ơ 14:14-21; 15:32-38.

Sự chết: Chúa Giê-su đã làm người chết sống lại, qua đó thể hiện quyền năng của Đức Giê-hô-va trên sự chết. Trong số ba trường hợp mà Kinh Thánh kể lại, có một người thậm chí đã chết được bốn ngày.—Mác 5:35-42; Lu-ca 7:11-16; Giăng 11:3-44.

^ đ. 5 Để biết thêm về những ngày sau cùng, xin xem bài 32 của sách Vui sống mãi mãi!, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản và có thể tải miễn phí tại www.jw.org.