Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

THÁP CANH Số 3 Năm 2018 | Trời có mắt không?

TRỜI CÓ MẮT KHÔNG?

Khi thảm họa ập đến hoặc khi chứng kiến cảnh đau khổ và chết chóc, người ta thường tự hỏi không biết Trời có mắt không. Trong cuốn sách cổ là Kinh Thánh có viết:

“Mắt Đức Giê-hô-va đoái nhìn người công chính, tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của họ, nhưng mặt Đức Giê-hô-va chống nghịch bọn làm điều xấu”.—1 Phi-e-rơ 3:12.

Số Tháp Canh này cho biết Thượng Đế giúp chúng ta thế nào và ngài sẽ làm gì để xóa mọi đau khổ.

 

Trời có mắt không?

Khi lâm vào cảnh khốn cùng, đã bao giờ bạn thắc mắc liệu Thượng Đế có quan tâm đến cá nhân mình không?

Thượng Đế có dõi theo bạn không?

Điều gì cho thấy Thượng Đế quan tâm đến hạnh phúc của chúng ta?

Thượng Đế có thấu hiểu không?

Vì Thượng Đế hiểu tường tận thông tin di truyền của chúng ta nên ngài hiểu mọi điều về chúng ta.

Thượng Đế có đồng cảm không?

Kinh Thánh dạy rằng Thượng Đế dõi theo, thấu hiểu và đồng cảm với chúng ta.

Đau khổ có phải do Thượng Đế trừng phạt?

Có phải Thượng Đế giáng bệnh tật hoặc tai họa để trừng phạt người ta không?

Đau khổ là do đâu?

Kinh Thánh cho biết ba lý do chính gây ra đau khổ.

Thượng Đế sẽ sớm xóa bỏ đau khổ

Làm sao chúng ta biết Đức Chúa Trời sẽ sớm hành động để xóa bỏ mọi đau khổ và bất công?

Lợi ích khi biết Thượng Đế quan tâm

Kinh Thánh giúp chúng ta đặt niềm tin vào lời hứa của Thượng Đế về tương lai.

Thượng Đế ở đâu khi đau khổ xảy ra?

Những câu Kinh Thánh này sẽ cho bạn biết Thượng Đế ở đâu khi đau khổ xảy ra.