Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 8:1-34

  • Người phong cùi được lành bệnh (1-4)

  • Đức tin của viên sĩ quan (5-13)

  • Chúa Giê-su chữa lành nhiều người tại Ca-bê-na-um (14-17)

  • Cách theo Chúa Giê-su (18-22)

  • Chúa Giê-su làm yên bão (23-27)

  • Chúa Giê-su cho quỷ nhập vào bầy heo (28-34)

8  Sau khi Chúa Giê-su từ trên núi xuống, đoàn dân đông đi theo ngài.  Kìa! Có một người phong cùi đến sấp mình trước mặt ngài và nói: “Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch”.+  Ngài giơ tay ra chạm vào người ấy và nói: “Tôi muốn! Hãy sạch đi”.+ Lập tức ông được sạch bệnh phong cùi.+  Rồi Chúa Giê-su bảo ông: “Đừng nói với ai hết,+ nhưng hãy đi trình diện với thầy tế lễ+ và dâng lễ vật như Môi-se truyền dạy,+ để làm bằng chứng cho họ”.  Khi ngài vào thành Ca-bê-na-um, có một viên sĩ quan đến nài xin:+  “Thưa ngài, đầy tớ của tôi bị liệt, đang nằm ở nhà rất khổ sở”.  Ngài nói với ông: “Tôi sẽ đến chữa cho”.  Viên sĩ quan đáp: “Thưa ngài, tôi không xứng đáng tiếp ngài vào nhà, nhưng chỉ cần ngài phán một lời là đầy tớ tôi sẽ lành bệnh.  Vì tôi cũng ở dưới quyền người khác và có lính dưới quyền mình. Tôi bảo tên này: ‘Đi!’ thì nó đi, bảo tên kia: ‘Đến!’ thì nó đến, và bảo đầy tớ tôi: ‘Làm việc này!’ thì nó làm”. 10  Nghe vậy, Chúa Giê-su rất ngạc nhiên và nói với những người theo ngài: “Tôi nói thật với anh em, tôi chưa thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin mạnh mẽ như thế.+ 11  Nhưng tôi nói với anh em rằng nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến ngồi ăn cùng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Nước Trời.+ 12  Còn con cái của Nước ấy sẽ bị quăng ra nơi tối tăm ở bên ngoài. Tại đó, chúng sẽ khóc lóc nghiến răng”.+ 13  Rồi Chúa Giê-su nói với viên sĩ quan: “Hãy về đi. Ông thể hiện đức tin thể nào thì sẽ được thể ấy”.+ Trong chính giờ đó, người đầy tớ được lành bệnh.+ 14  Khi vào nhà Phi-e-rơ, Chúa Giê-su thấy mẹ vợ của ông+ đang bị sốt, nằm trên giường.+ 15  Ngài chạm vào tay bà+ thì cơn sốt dứt ngay, rồi bà đứng dậy và bắt đầu phục vụ ngài. 16  Lúc chiều tối, người ta mang đến cho ngài nhiều người bị quỷ ám; ngài đuổi quỷ chỉ bằng một lời và chữa lành tất cả những người đau bệnh, 17  hầu ứng nghiệm lời phán qua nhà tiên tri Ê-sai: “Chính người gánh lấy bệnh tật chúng con và mang lấy sự đau ốm của chúng con”.+ 18  Khi thấy đoàn dân xung quanh mình, Chúa Giê-su bảo các môn đồ hãy sang bờ bên kia.+ 19  Có một thầy kinh luật đến nói với ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó”.+ 20  Chúa Giê-su nói với ông: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu”.+ 21  Rồi một người trong các môn đồ nói với ngài: “Thưa Chúa, xin cho tôi về chôn cha tôi trước đã”.+ 22  Chúa Giê-su nói với ông: “Cứ theo tôi, hãy để người chết chôn người chết”.+ 23  Chúa Giê-su lên thuyền, các môn đồ cũng lên theo.+ 24  Bỗng có một cơn bão lớn nổi lên trên biển, sóng đánh tràn vào thuyền nhưng ngài đang ngủ.+ 25  Họ đến đánh thức ngài và nói: “Chúa ơi, cứu với, chúng ta sắp chết rồi!”. 26  Nhưng ngài nói với họ: “Sao anh em sợ* đến thế, hỡi những người ít đức tin?”.+ Ngài bèn dậy, quở gió và biển thì mọi vật đều yên lặng.+ 27  Thấy vậy, họ rất đỗi kinh ngạc và nói: “Người này là ai thế? Ngay cả gió và biển cũng vâng lệnh người”. 28  Khi ngài qua đến bờ bên kia, thuộc vùng Ga-đa-ra, có hai người bị quỷ ám từ nghĩa địa đi ra và gặp ngài.+ Họ rất dữ tợn nên không ai dám đi qua đường đó. 29  Họ gào lên: “Hỡi Con Đức Chúa Trời, chúng tôi có liên can gì với ngài?+ Ngài đến để hành hạ chúng tôi+ trước kỳ định sao?”.+ 30  Lúc ấy, ở đằng xa có một bầy heo rất đông đang ăn.+ 31  Các quỷ nài xin ngài: “Nếu ngài đuổi chúng tôi, hãy cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó”.+ 32  Vậy ngài phán: “Đi đi!”. Chúng bèn ra khỏi hai người ấy rồi nhập vào bầy heo. Kìa! Cả bầy lao khỏi vách đá, rớt xuống biển và chết chìm. 33  Những người chăn bỏ chạy, rồi vào thành thuật lại mọi việc, kể cả chuyện hai người bị quỷ ám. 34  Thế là cả thành kéo nhau ra gặp Chúa Giê-su, và khi gặp ngài, họ xin ngài ra khỏi vùng của họ.+

Chú thích

Hay “nhút nhát”.