Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 14:1-36

  • Giăng Báp-tít bị chém đầu (1-12)

  • Chúa Giê-su cho 5.000 người ăn (13-21)

  • Chúa Giê-su đi trên mặt nước (22-33)

  • Chữa bệnh tại Ghê-nê-xa-rết (34-36)

14  Bấy giờ, vua chư hầu Hê-rốt nghe tin về Chúa Giê-su+  thì nói với tôi tớ mình: “Người này chính là Giăng Báp-tít sống lại nên mới làm được những việc phi thường ấy”.+  Vốn là Hê-rốt* đã bắt Giăng rồi xiềng ông bỏ vào tù vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, anh vua.+  Vì Giăng có nói với vua: “Vua lấy bà ấy làm vợ là không phải phép”.+  Tuy muốn giết Giăng nhưng vua sợ dân chúng, vì họ xem Giăng là một nhà tiên tri.+  Vào ngày mừng sinh nhật Hê-rốt,+ con gái của Hê-rô-đia biểu diễn một vũ điệu trước mặt quan khách, khiến Hê-rốt hứng chí+  đến độ thề rằng sẽ cho cô bất cứ điều gì cô xin.  Nghe lời mẹ xúi giục nên cô nói: “Xin ban cho con đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm”.+  Tuy không vui, nhưng vì lỡ thề trước mặt quan khách nên vua truyền lệnh ban cho cô cái đầu của Giăng. 10  Vậy, vua sai người chém đầu Giăng trong tù, 11  để trên mâm và đưa cho cô, rồi cô mang đến cho mẹ. 12  Sau đó, các môn đồ của Giăng đến mang xác người đi chôn, rồi họ báo tin cho Chúa Giê-su. 13  Nghe tin ấy, Chúa Giê-su lên thuyền rời khỏi đó và đến nơi hẻo lánh để ở một mình. Nhưng dân chúng từ các thành biết được bèn kéo nhau đi bộ theo ngài.+ 14  Khi lên bờ, ngài thấy một đoàn dân đông thì động lòng thương cảm+ và chữa lành cho những người bệnh.+ 15  Lúc xế chiều, các môn đồ đến nói với ngài: “Nơi này hẻo lánh và bây giờ cũng đã muộn rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn”.+ 16  Nhưng Chúa Giê-su nói: “Họ không cần đi, anh em hãy cho họ thứ gì để ăn”. 17  Các môn đồ trả lời: “Chúng tôi không có gì ở đây ngoài năm cái bánh và hai con cá”. 18  Ngài nói: “Hãy đem bánh và cá lại đây”. 19  Ngài bảo đoàn dân ngồi xuống cỏ, rồi ngài cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tạ.+ Sau khi bẻ bánh, ngài đưa cho các môn đồ rồi họ phân phát cho đoàn dân. 20  Tất cả đều ăn no nê, và họ gom lại những miếng bánh thừa, được 12 giỏ đầy.+ 21  Số người ăn khoảng 5.000 người nam, chưa kể phụ nữ và trẻ em.+ 22  Ngay sau đó, ngài cho các môn đồ lên thuyền đi qua bờ bên kia trước, còn ngài thì cho đoàn dân về.+ 23  Sau khi cho đoàn dân về, ngài lên núi một mình để cầu nguyện.+ Khi trời tối, ngài vẫn ở đó một mình. 24  Lúc ấy thuyền đã cách bờ hàng trăm mét* và đang vật lộn với sóng biển vì ngược chiều gió. 25  Vào canh tư,* ngài đi trên mặt biển để đến với họ. 26  Thấy ngài đi trên mặt biển, các môn đồ hốt hoảng nói: “Là ảo ảnh!”, rồi họ la lên vì sợ hãi. 27  Nhưng Chúa Giê-su liền nói với họ: “Can đảm lên! Là tôi đây, đừng sợ”.+ 28  Phi-e-rơ thưa: “Lạy Chúa, nếu quả là ngài, xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến với ngài”. 29  Ngài phán: “Hãy đến đây!”. Phi-e-rơ bèn bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước để đến với Chúa Giê-su. 30  Nhưng khi nhìn thấy bão gió thì ông sợ hãi. Lúc bắt đầu chìm, ông la lên: “Chúa ơi, cứu tôi với!”. 31  Chúa Giê-su liền giơ tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi người ít đức tin, sao anh lại nghi ngờ?”.+ 32  Sau khi họ lên thuyền thì gió lặng. 33  Những người trên thuyền đều sấp mình trước mặt ngài mà nói: “Thầy quả là Con Đức Chúa Trời”. 34  Họ qua đến bờ bên kia và vào vùng Ghê-nê-xa-rết.+ 35  Dân ở đó nhận ra ngài thì báo tin khắp các vùng xung quanh, và người ta mang đến cho ngài hết thảy những người bệnh. 36  Họ nài xin ngài cho phép họ chỉ sờ vào tua áo ngoài của ngài,+ và ai sờ vào cũng được lành bệnh hẳn.

Chú thích

Tức là Hê-rốt An-ti-ba. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “nhiều xơ-ta-đi-um”. Một xơ-ta-đi-um tương đương 185m.
Tức là khoảng 3 giờ đến 6 giờ sáng, lúc mặt trời mọc.