Cha Kwanza cha Samweli 9:1-27

  • Samweli anakutana na Sauli (1-27)

9  Kulikuwa mutu mumoja wa Benyamini mwenye aliitwa Kishi,+ mwana wa Abieli, mwana wa Zerori mwana wa Bekorati mwana wa Afia, Mubenyamini+ na mutu tajiri sana.  Alikuwa na mwana mwenye aliitwa Sauli,+ alikuwa kijana na mwenye sura ya muzuri—hakuna mwanaume kati ya Waisraeli mwenye alikuwa na sura ya muzuri kuliko yeye—na wakati alisimama alikuwa murefu kuliko watu wote kuanzia kwenye mabega mupaka kwenye kichwa.  Wakati punda* wa Kishi baba ya Sauli walipotea, Kishi alimuambia Sauli mwana wake: “Tafazali chukua mutumishi mumoja muende na mutafute punda hao.”  Wakapita katika eneo lenye milima la Efraimu na katika inchi ya Shalisha, na hawakuwapata. Wakasafiri kupitia inchi ya Shaalimu, lakini hawakupata punda kule. Wakapita katika inchi yote ya Wabenyamini, na hawakuwapata.  Wakafika katika inchi ya Sufu, na Sauli akamuambia mutumishi wake mwenye alikuwa pamoja naye: “Kuja, turudie, ili baba yangu asianze kuhangaika kwa sababu yetu kuliko kuhangaika kwa sababu ya punda.”+  Lakini mutumishi huyo akajibu: “Angalia, kuko mutu wa Mungu katika muji huu, mutu mwenye kuheshimiwa. Kila jambo lenye anasema halikose kutimia.+ Tuende kule sasa. Pengine anaweza kutuambia njia ya kufuata.”  Basi Sauli akamuambia mutumishi wake: “Kama tunaenda, tutamupelekea nini mutu huyo? Hakuna mikate katika mifuko yetu; hakuna kitu cha kumupelekea kuwa zawadi mutu huyo wa Mungu wa kweli. Tuko na nini?”  Kwa hiyo mutumishi huyo akamujibu tena Sauli: “Angalia! Niko na sehemu moja ya ine (1/4) ya shekeli* ya feza katika mukono wangu. Nitaipatia mutu huyo wa Mungu wa kweli, na atatuambia njia ya kufuata.”  (Zamani katika Israeli, mutu alikuwa anasema hivi wakati alienda kumutafuta Mungu: “Kuja, na tuende kwa muonaji.”+ Kwa maana nabii wa leo alikuwa anaitwa muonaji zamani.) 10  Basi Sauli akamuambia mutumishi wake: “Jambo lenye ulisema ni la muzuri. Tuende.” Kwa hiyo wakaenda katika muji kwenye ule mutu wa Mungu wa kweli alikuwa. 11  Wakati walikuwa wanapanda kupitia mupando wa muji, walikutana na watoto wanamuke wenye walikuwa wanaenda kushota maji. Kwa hiyo wakawaambia: “Je, muonaji iko*+ mahali hapa?” 12  Wakajibu: “Iko.* Angalia, iko* tu mbele yenu. Mufanye haraka, kwa sababu amekuja katika muji leo, kwa maana leo watu wanatoa zabihu+ mahali pa juu.+ 13  Wakati tu mutaingia katika muji, mutamukuta mbele hajapanda kuenda mahali pa juu ili kula. Watu hawatakula mupaka afike, kwa maana yeye ndiye anabariki zabihu. Kisha kufanya vile, wale wenye walialikwa wanaweza kula. Kwa hiyo mupande sasa moja kwa moja, na mutamukuta.” 14  Kwa hiyo wakapanda kuenda katika muji. Wakati walikuwa wanaingia katikati ya muji, Samweli alikuwa anakuja kukutana nao ili kupanda kuenda mahali pa juu. 15  Siku yenye ilitangulia mbele ya Sauli kufika, Yehova alikuwa amemuambia* Samweli: 16  “Kesho karibu na wakati huu, nitatuma mutu kwako wa inchi ya Benyamini.+ Unapaswa kumutia mafuta ili akuwe kiongozi juu ya watu wangu Israeli,+ na ataokoa watu wangu katika mukono wa Wafilisti. Kwa sababu nimeona mateso ya watu wangu, na kilio chao kimenifikia.”+ 17  Wakati Samweli alimuona Sauli, Yehova akamuambia: “Huyu ndiye mutu mwenye nilikuambia, ‘Yeye ndiye ataongoza watu wangu.’”*+ 18  Kisha Sauli akamukaribia Samweli katikati ya mulango mukubwa na kusema: “Uniambie, tafazali, nyumba ya muonaji iko wapi?” 19  Samweli akamujibu Sauli: “Mimi ndiye muonaji. Panda utangulie mbele yangu mahali pa juu, na utakula pamoja na mimi leo.+ Asubui nitakuruhusu uende, na nitakuelezea mambo yote yenye unataka kujua.* 20  Kuhusu wale punda wenye walipotea siku tatu (3) zenye zimepita,+ usihangaike kwa sababu yao, kwa maana wamepatikana. Na vitu vyote vyenye kutamanika vya Israeli ni vya nani? Je, haviko vyako na vya nyumba yote ya baba yako?”+ 21  Kwa hiyo Sauli akajibu: “Je, mimi siko Mubenyamini wa kabila la kidogo sana katikati ya makabila ya Israeli,+ na je, familia yangu haiko familia ya hali ya chini sana katikati ya familia zote za kabila la Benyamini? Basi sababu gani unaniambia vile?” 22  Kisha Samweli akamuchukua Sauli na mutumishi wake na akawaleta katika chumba kikubwa cha kukulia chakula na kuwapatia nafasi mbele ya wale wenye walialikwa; kulikuwa watu karibu makumi tatu (30). 23  Samweli akamuambia mupishi: “Leta sehemu yenye nilikupatia na kukuambia, ‘Uiweke pembeni.’” 24  Basi mupishi akainua ule muguu na vyenye vilikuwa juu yake, akautia mbele ya Sauli. Na Samweli akasema: “Kitu chenye kilikuwa kimewekwa kimetiwa mbele yako. Kula, kwa sababu walikiweka kwa ajili yako kwa ajili ya wakati huu. Kwa maana niliwaambia, ‘Nilialika wageni.’” Kwa hiyo Sauli akakula pamoja na Samweli siku hiyo. 25  Kisha wakashuka kutoka mahali pa juu+ na kuenda katika muji, na akaendelea kuzungumuza na Sauli kwenye sehemu ya juu ya nyumba. 26  Wakaamuka asubui sana, na wakati mwangaza wa jua ulitokea, Samweli akamuita Sauli kwenye sehemu ya juu ya nyumba, na kusema: “Ujitayarishe, ili nikuache uende.” Kwa hiyo Sauli akajitayarisha na yeye pamoja na Samweli wakaenda inje. 27  Wakati walikuwa wanashuka kuelekea sehemu za pembeni-pembeni za muji, Samweli akamuambia Sauli: “Ambia mutumishi+ atangulie mbele yetu,” kwa hiyo akatangulia. “Lakini wewe, simama sasa, ili nikufanye usikie neno la Mungu.”

Maelezo ya Chini

Tnn., “punda-dike.”
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0.367). Angalia Nyongeza B14.
Ao “eko.”
Ao “Eko.”
Ao “eko.”
Tnn., “amefunua sikio la.”
Ao “atazuia watu wangu wasivuke mipaka.”
Tnn., “mambo yote yenye kuwa katika moyo wako.”