Cha Kwanza cha Samweli 1:1-28

  • Elkana na bibi zake (1-8)

  • Hana mwenye hakukuwa na mutoto anasali ili apate mwana (9-18)

  • Samweli anazaliwa na anatolewa kwa Yehova (19-28)

1  Sasa kulikuwa mwanaume mumoja wa Ramataim-sofimu*+ katika eneo lenye milima la Efraimu+ mwenye jina lake lilikuwa Elkana,+ mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu.  Alikuwa na bibi wawili; mumoja aliitwa Hana, na mwingine aliitwa Penina. Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakukuwa na watoto.  Mwaka kwa mwaka mwanaume huyo alitoka katika muji wake na kupanda ili kumuabudu* na kumutolea zabihu Yehova wa majeshi kule Shilo.+ Ni kule wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi,+ walitumikia wakiwa makuhani wa Yehova.+  Siku moja wakati Elkana alitoa zabihu, alipatia Penina bibi yake na pia watoto wake wote wanaume na watoto wake wanamuke sehemu za zabihu hiyo,+  lakini alimupatia Hana sehemu ya pekee, kwa sababu Hana ndiye Elkana alipenda sana; lakini Yehova hakukuwa amemupatia watoto.*  Tena, bibi-mushindani wake alimuchokoza bila kuacha ili kumukasirisha kwa sababu Yehova hakukuwa amemupatia watoto.  Ni vile alikuwa anafanya mwaka kwa mwaka; kila mara wakati Hana alipanda kuenda katika nyumba ya Yehova,+ bibi-mushindani wake alikuwa anamuchokoza sana na hivyo alikuwa analia na hakukuwa anakula.  Lakini Elkana bwana yake alisema: “Hana, sababu gani unalia, na sababu gani haukule chakula, na sababu gani umehuzunika sana?* Je, mimi siko wa maana kwako kuliko wana kumi (10)?”  Basi Hana alisimama kisha wao kumaliza kula na kunywa kule Shilo. Wakati huo, kuhani Eli alikuwa amekaa kwenye kiti karibu na mwimo wa mulango wa hekalu*+ la Yehova. 10  Hana alikuwa na uchungu mwingi sana,* na akaanza kusali kwa Yehova+ na kulia bila kujizuia. 11  Na akafanya naziri hii: “Ee Yehova wa majeshi, kama utaona mateso ya mutumishi wako na kunikumbuka na kama haumusahau mutumishi wako na umupatie mutumishi wako mutoto mwanaume,+ nitamutoa akuwe wa Yehova sikuzote za maisha yake, na wembe hautagusa kichwa chake.”+ 12  Wakati alikuwa anasali kwa muda murefu mbele ya Yehova, Eli alikuwa anaangalia kinywa chake. 13  Hana alikuwa anasema katika moyo wake, midomo yake tu ndiyo ilikuwa inatetemeka, lakini sauti yake haikusikika. Basi Eli akawaza amelewa. 14  Eli akamuambia, “Utaendelea kuwa mulevi mupaka wakati gani? Acha kunywa divai yako.” 15  Kwa hiyo Hana akajibu: “Hapana, bwana wangu! Mimi ni mwanamuke mwenye mahangaiko mengi;* sijakunywa divai wala pombe yoyote, lakini ninamwanga nafsi* yangu mbele ya Yehova.+ 16  Usiwaze mutumishi wako ni mwanamuke mwenye hana mafaa yoyote, kwa maana nimekuwa nikizungumuza katika uchungu wangu mwingi na mateso yangu mengi.” 17  Kisha Eli akajibu: “Uende kwa amani, na Mungu wa Israeli atimize ombi lako lenye umemuomba.”+ 18  Basi Hana akasema: “Acha mutumishi wako akubaliwe mbele ya macho yako.” Na mwanamuke huyo akaenda zake na akakula, na uso wake haukukuwa tena na huzuni. 19  Halafu wakaamuka asubui sana na kuinama mbele ya Yehova, kisha wakarudia kwenye nyumba yao kule Rama.+ Elkana akafanya ngono na Hana bibi yake, na Yehova akamukazia uangalifu.*+ 20  Katika mwaka mumoja* Hana akapata mimba na akamuzaa mwana na kumuita+ Samweli,* kwa maana alisema, “nimemuomba kwa Yehova.” 21  Kisha wakati fulani Elkana akapanda pamoja na watu wote wa nyumba yake ili kumutolea Yehova+ zabihu ya kila mwaka na kutoa toleo lake la naziri. 22  Lakini Hana hakupanda,+ kwa sababu alimuambia bwana yake: “Wakati tu mwana huyu ataachishwa kunyonya, nitamupeleka; halafu ataonekana mbele ya Yehova na atabakia kule kuanzia wakati huo na kuendelea.”+ 23  Elkana bwana yake akamuambia, “Fanya kile unaona kinafaa.* Bakia nyumbani mupaka wakati utamuachisha kunyonya. Yehova atimize jambo lenye umesema.” Kwa hiyo mwanamuke huyo akabakia nyumbani na akamunyonyesha mwana wake mupaka wakati alimuachisha kunyonya. 24  Wakati tu alikuwa amemuachisha kunyonya, alimupandisha mupaka Shilo, pamoja na ngombe-dume wa miaka tatu (3), efa* moja ya unga, na mutungi mukubwa wa divai,+ na akafika katika nyumba ya Yehova kule Shilo+ na akakuja pamoja na kijana huyo mudogo. 25  Kisha wakachinja huyo ngombe-dume na kumuleta kijana huyo kwa Eli. 26  Kwa hiyo Hana akasema: “Unisamehe, bwana wangu! Kama vile hakika unaishi,* bwana wangu, mimi ndiye ule mwanamuke mwenye alikuwa amesimama pamoja na wewe mahali hapa ili kusali kwa Yehova.+ 27  Nilisali ili nipate kijana huyu, na Yehova akatimiza ombi langu lenye nilimuomba.+ 28  Sasa mimi, ninamukopesha Yehova kijana huyu. Siku zake zote, amekopeshwa kwa Yehova.” Naye* akainama chini pale mbele ya Yehova.

Maelezo ya Chini

Ao “wa Rama, Musufu.”
Ao “kumuinamia.”
Tnn., “alikuwa amefunga tumbo lake la uzazi.”
Ao “na sababu gani moyo wako unajisikia mubaya?”
Ni kusema, tabenakulo.
Ao “uchungu wa nafsi.”
Ao “mwanamuke mwenye kukazwa sana katika roho.”
Tnn., “akamukumbuka.”
Ao pengine, “Kwa wakati wenye kufaa.”
Maana yake “Jina la Mungu.”
Tnn., “mambo ya muzuri katika macho yako.”
Karibu litre 22 (vibaba 20). Angalia Nyongeza B14.
Ao “Kwa uzima wa nafsi yako.”
Inaonekana ni Elkana.