Cha Kwanza cha Samweli 25:1-44

  • Kifo cha Samweli (1)

  • Nabali anakataa kuhangaikia watu wa Daudi (2-13)

  • Abigaili anatenda kwa hekima (14-35)

    • ‘Mufuko wa uzima karibu na Yehova’ (29)

  • Yehova anamuua Nabali mwenye hana akili (36-38)

  • Abigaili anakuwa bibi ya Daudi (39-44)

25  Kisha wakati fulani Samweli+ akakufa; na Israeli wote wakakusanyika pamoja ili kumuombolezea na kumuzika kwenye nyumba yake kule Rama.+ Kisha Daudi akasimama na kushuka kuenda katika jangwa la Parani.  Sasa kulikuwa mutu fulani kule Maoni+ mwenye alikuwa anafanya kazi kule Karmeli.*+ Mutu huyo alikuwa tajiri sana; alikuwa na kondoo elfu tatu (3 000) na mbuzi elfu moja (1 000), na wakati huo alikuwa anawakata manyoya kondoo wake kule Karmeli.  Jina la mutu huyo lilikuwa Nabali,+ na jina la bibi yake lilikuwa Abigaili.+ Bibi huyo alikuwa mwenye utambuzi na mwenye sura na umbo ya muzuri, lakini bwana yake, Mukalebu,+ alikuwa mukali na mwenye tabia mubaya.+  Daudi akasikia akiwa katika jangwa kwamba Nabali alikuwa anakata kondoo wake manyoya.  Kwa hiyo Daudi akatuma vijana wanaume kumi (10) kwa Nabali, na Daudi akaambia vijana wanaume hao: “Mupande kuenda Karmeli, na wakati mutafika kwa Nabali, mumuulize hali yake kwa jina langu.  Kisha museme, ‘Uishi maisha ya murefu na ukuwe salama* na nyumba yako ikuwe salama na vitu vyako vyote vikuwe salama.  Sasa ninasikia kwamba uko unakata kondoo wako manyoya. Wakati wachungaji wako walikuwa pamoja na sisi, hatukuwafanya mubaya,+ na hawakupoteza kitu wakati wote wenye walikuwa kule Karmeli.  Uliza vijana wako, nao watakuambia. Vijana wangu wakubaliwe mbele ya macho yako, kwa sababu tumekuja wakati wa shangwe.* Tafazali patia watumishi wako na Daudi mwana wako chochote chenye unaweza kuwapatia.’”+  Kwa hiyo vijana wa Daudi wakaenda na kumuambia Nabali mambo hayo yote kwa jina la Daudi. Wakati walimaliza, 10  Nabali akajibu watumishi wa Daudi: “Daudi ni nani, na mwana wa Yese ni nani? Siku hizi watumishi wengi wanatoroka mabwana wao.+ 11  Je, ninapaswa kukamata mikate yangu na maji yangu na nyama yenye nilichinjia wakata-manyoya wangu na kuvipatia watu wenye hata haijulikane kama wanatoka wapi?” 12  Kwa hiyo vijana wa Daudi wakarudia na kumuambia maneno hayo yote. 13  Mara moja Daudi akaambia watu wake: “Kila mutu ajifunge upanga wake!”+ Kwa hiyo wote wakajifunga panga zao, na Daudi pia akajifunga upanga wake mwenyewe, na watu karibu mia ine (400) wakapanda pamoja na Daudi, wakati huo watu mia mbili (200) walibakia na mizigo. 14  Wakati huo, mumoja wa watumishi akamuletea Abigaili bibi ya Nabali habari: “Angalia! Daudi alituma wajumbe kutoka katika jangwa ili kumutakia mema bwana wetu, lakini aliwatukana kwa sauti kali.+ 15  Wanaume hao walitutendea muzuri sana. Hakuna siku walitufanya mubaya, na hatukupoteza hata kitu kimoja wakati wote wenye tulikuwa pamoja nao katika maeneo ya mashamba.+ 16  Walikuwa kama ukuta wa ulinzi kutuzunguka, usiku na muchana, wakati wote wenye tulikuwa pamoja nao tukichunga kundi. 17  Sasa amua jambo lenye utafanya, kwa maana musiba umeamuliwa juu ya bwana wetu na juu ya nyumba yake yote,+ naye ni mutu mwenye hana mafaa yoyote*+ na hivyo hakuna mutu mwenye anaweza kuzungumuza naye.” 18  Kwa hiyo Abigaili+ akakamata haraka mikate mia mbili (200), mitungi mikubwa mbili ya divai, kondoo tano (5) wenye kuchinjwa, vipimo tano vya sea* vya nafaka yenye kukaangwa, keki mia moja (100) za zabibu, na keki mia mbili (200) za tini zenye kufinywa-finywa na akapakiza vitu hivyo vyote juu ya punda.+ 19  Kisha akaambia watumishi wake: “Munitangulie; nitawafuata.” Lakini hakumuambia kitu Nabali bwana yake. 20  Wakati Abigaili alikuwa amepanda juu ya punda akishuka nyuma ya mulima, basi Daudi na watu wake walikuwa wanashuka kumuelekea, naye akakutana nao. 21  Sasa Daudi alikuwa anasema: “Ilikuwa kazi bure kwangu kulinda mali yote ya mutu huyu katika jangwa. Hakuna kitu chake hata kimoja chenye kilipotea,+ lakini ananilipa uovu kwa wema.+ 22  Mungu afanye vile na aongezee maadui wa Daudi* kama ninamuacha mwanaume wake hata mumoja* abakie muzima mupaka asubui.” 23  Wakati Abigaili alimuona Daudi, akashuka haraka kutoka juu ya punda na kujiangusha uso chini mbele ya Daudi, na akainama chini. 24  Kisha akaanguka kwenye miguu yake na kusema: “Bwana wangu, acha lawama ikuwe juu yangu; acha mutumishi wako mwanamuke azungumuze na wewe, na usikilize maneno ya mutumishi wako mwanamuke. 25  Tafazali, bwana wangu asimukazie uangalifu huyu Nabali mwenye hana mafaa yoyote,+ kwa maana yeye iko* sawasawa tu na jina lake. Jina lake ni Nabali,* na upumbavu uko pamoja naye. Lakini mimi, mutumishi wako mwanamuke, sikuona vijana wa bwana wangu, wenye ulituma. 26  Na sasa, bwana wangu, kama vile hakika Yehova anaishi na kama vile wewe unaishi,* Yehova ndiye amekuzuia+ usikuwe na hatia ya damu+ na usilipize kisasi* kwa mukono wako mwenyewe. Maadui wako na wale wenye wanatafuta kumufanya mubaya bwana wangu wakuwe kama Nabali. 27  Sasa acha zawadi* hii+ yenye mutumishi wako mwanamuke amemuletea bwana wangu ipewe vijana wenye wanamufuata bwana wangu.+ 28  Samehe, tafazali, kosa la mutumishi wako mwanamuke, kwa maana Yehova hatakosa kumufanyia bwana wangu nyumba ya kudumu,+ kwa sababu bwana wangu anapigana vita za Yehova,+ na hakuna uovu wenye umepatikana ndani yako siku zako zote.+ 29  Wakati mutu atasimama ili kukufuatilia na kutafuta uzima wako,* uzima wa* bwana wangu utakuwa umefungwa salama katika mufuko wa uzima karibu na Yehova Mungu wako, lakini atatupa mbali uzima wa* maadui wako kama vile majiwe kutoka katika kombeo. 30  Na wakati Yehova atakuwa amemufanyia bwana wangu mambo yote ya muzuri yenye ameahidi na kukuweka kuwa kiongozi juu ya Israeli,+ 31  hautahuzunika wala kusikitika* katika moyo wako kwa sababu ya kumwanga damu bila sababu na kwa sababu ya kuacha mukono wa bwana wangu ulipize kisasi.*+ Wakati Yehova atamutendea mema bwana wangu, umukumbuke mutumishi wako mwanamuke.” 32  Basi Daudi akamuambia Abigaili: “Asifiwe Yehova Mungu wa Israeli, mwenye alikutuma leo ili ukutane na mimi! 33  Akili yako ya muzuri ibarikiwe! Ubarikiwe kwa kunizuia leo nisikuwe na hatia ya damu+ na nisilipize kisasi* kwa mikono yangu mwenyewe. 34  Tofauti na hilo, kama vile hakika Yehova Mungu wa Israeli anaishi mwenye alinizuia nisikufanye mubaya,+ kama haungekuja haraka kukutana na mimi,+ kufikia asubui hakungebakia mwanaume hata mumoja* wa Nabali.”+ 35  Basi Daudi akapokea vitu vyenye Abigaili alikuwa amemuletea na akamuambia: “Panda uende kwa amani kwenye nyumba yako. Angalia, nimekusikiliza, na nitatimiza ombi lako.” 36  Kisha wakati fulani Abigaili akarudia kwa Nabali, mwenye alikuwa anafanya karamu kama mufalme katika nyumba yake, na Nabali alikuwa amechangamuka sana* na kulewa kabisa. Lakini Abigaili hakumuambia hata jambo moja mupaka wakati mwangaza wa asubui ulitokea. 37  Asubui, wakati ulevi ulimuisha Nabali, bibi yake akamuambia mambo hayo. Na moyo wa Nabali ukakuwa kama wa mutu mwenye amekufa, na akalala akiwa amepooza kama jiwe. 38  Karibu siku kumi (10) kisha pale, Yehova akamupiga Nabali, na akakufa. 39  Wakati Daudi alisikia kwamba Nabali amekufa, akasema: “Asifiwe Yehova, mwenye ametetea kesi yangu ya hukumu+ kisha kupatishwa haya na Nabali,+ na amezuia mutumishi wake asitende jambo lolote la mubaya,+ na Yehova amerudisha ubaya wa Nabali juu ya kichwa chake mwenyewe!” Kisha Daudi akatuma ujumbe wa kuomba Abigaili akuwe bibi yake. 40  Kwa hiyo watumishi wa Daudi wakafika kwa Abigaili kule Karmeli na kumuambia: “Daudi ametutuma kwako ili tukubebe ukuwe bibi yake.” 41  Mara moja akasimama na kuinamisha uso wake mupaka chini na kusema: “Mimi huyu mutumwa wako ili nikuwe mutumishi wa kunawisha miguu+ ya watumishi wa bwana wangu.” 42  Kisha Abigaili+ akasimama haraka na kupanda juu ya punda wake na watumishi wake tano (5) wanamuke walitembea nyuma yake; alienda pamoja na wajumbe wa Daudi na akakuwa bibi yake. 43  Daudi alikuwa pia amemuoa Ahinoamu+ wa muji wa Yezreeli,+ na wanamuke hao wawili wakakuwa bibi zake.+ 44  Lakini Sauli alikuwa amemupana Mikali binti yake,+ bibi ya Daudi, kwa Palti+ mwana wa Laishi, mwenye alikuwa wa muji wa Galimu.

Maelezo ya Chini

Muji fulani katika Yuda; haiko Mulima Karmeli.
Ao “ukuwe na amani.”
Tnn., “siku ya muzuri.”
Ao “mwenye haiko wa maana.”
Sea moja ilikuwa sawa na litre 7.33 (vibaba 6.66). Angalia Nyongeza B14.
Ao pengine, “amuongezee Daudi.”
Tnn., “mutu wake yeyote mwenye kukojoa kwenye ukuta.” Huu ni usemi wa Kiebrania wa kuzarau wenye kumaanisha wanaume.
Ao “eko.”
Maana yake “Mwenye Hana Akili; Mujinga.”
Ao “kama vile nafsi yako inaishi.”
Ao “usilete wokovu.”
Tnn., “baraka.”
Ao “nafsi yako.”
Ao “nafsi ya.”
Ao “nafsi za.”
Tnn., “hautayumba-yumba wala kujikwaa.”
Ao “ulete wokovu.”
Ao “nisilete wokovu.”
Tnn., “mutu yeyote mwenye kukojoa kwenye ukuta.” Huu ni usemi wa Kiebrania wa kuzarau wenye kumaanisha wanaume.
Tnn., “moyo wa Nabali ulikuwa unachangamuka ndani yake.”