Cha Kwanza cha Samweli 29:1-11

  • Wafilisti hawamuamini Daudi (1-11)

29  Wafilisti+ wakakusanya majeshi yao yote kule Afeki, wakati huo Waisraeli walikuwa wanapiga kambi karibu na chemchemi kule Yezreeli.+  Na mabwana wa Wafilisti walikuwa wanapita pamoja na mamia yao na maelfu yao, na Daudi na watu wake walikuwa wanawafuata nyuma wakiwa pamoja na Akishi.+  Lakini wakubwa wa Wafilisti wakasema: “Sababu gani Waebrania hawa wako hapa?” Akishi akajibu wakubwa wa Wafilisti: “Huyu ni Daudi, mutumishi wa Mufalme Sauli wa Israeli, mwenye ameishi pamoja na mimi mwaka mumoja ao zaidi.+ Sijapata kosa lolote ndani yake tangu siku alikimbilia kwangu mupaka leo.”  Lakini wakubwa wa Wafilisti wakamukasirikia sana Akishi na kumuambia: “Rudisha mutu huyu.+ Acha arudie mahali kwenye ulimupatia. Usimuache ashuke kuenda pamoja na sisi katika vita, ili asitugeukie na kutushambulia wakati wa vita.+ Kwa maana kuko njia gani ya muzuri zaidi ya kujifanya akubaliwe na bwana wake isipokuwa kupitia vichwa vya watu wetu?  Je, huyu haiko Daudi mwenye waliimba kumuhusu wakati walicheza dansi, wakisema: ‘Sauli amepiga na kuua maelfu yake,Na Daudi makumi yake ya maelfu’?”+  Kwa hiyo Akishi+ akamuita Daudi na kumuambia: “Kama vile hakika Yehova anaishi, wewe ni mutu munyoofu, na mimi ningependa uende katika mapambano ya kijeshi pamoja na jeshi langu,+ kwa sababu sijakupata na kosa lolote tangu siku ulikuja kwangu mupaka leo.+ Lakini mabwana hawakuamini.+  Kwa hiyo rudia kwa amani, na usifanye jambo lolote lenye halitawapendeza mabwana wa Wafilisti.”  Lakini, Daudi akamuambia Akishi: “Sasa, nimefanya nini? Ni kosa gani lenye umepata katika mutumishi wako tangu siku yenye nilikuja kwako mupaka leo? Sababu gani nisiende pamoja na wewe na kupigana na maadui wa bwana wangu mufalme?”  Akishi akamujibu Daudi: “Kwa maoni yangu, umekuwa mwema kama malaika wa Mungu.+ Lakini wakubwa wa Wafilisti wamesema, ‘Usimuruhusu apande pamoja na sisi kuenda katika vita.’ 10  Sasa amuka asubui sana pamoja na watumishi wa bwana wako wenye walikuja pamoja na wewe; muamuke na kuondoka asubui sana wakati tu mwangaza utatokea.” 11  Kwa hiyo Daudi na watu wake wakaamuka asubui sana ili warudie katika inchi ya Wafilisti, na Wafilisti wakapanda kuenda Yezreeli.+

Maelezo ya Chini