Cha Kwanza cha Samweli 23:1-29

  • Daudi anaokoa muji wa Keila (1-12)

  • Sauli anamufuatilia Daudi (13-15)

  • Yonatani anamutia nguvu Daudi (16-18)

  • Daudi alikuwa karibu kukamatwa na Sauli (19-29)

23  Kisha wakati fulani Daudi aliambiwa: “Wafilisti wako wanapigana na muji wa Keila,+ na wanashambulia viwanja vya kupigia-pigia nafaka.”  Kwa hiyo Daudi akamuuliza Yehova:+ “Je, niende na kupiga na kuua Wafilisti hawa?” Yehova akamuambia Daudi: “Uende, upige na kuua Wafilisti hao na kuokoa muji wa Keila.”  Lakini watu wa Daudi wakamuambia: “Angalia! Tunaogopa wakati tuko hapa Yuda,+ itakuwa namna gani kama tunaenda Keila ili kupigana na kikundi cha wapiganaji cha Wafilisti?”+  Kwa hiyo Daudi akamuuliza tena Yehova.+ Sasa Yehova akamujibu: “Simama, ushuke kuenda Keila kwa sababu nitatia Wafilisti katika mukono wako.”+  Kwa hiyo Daudi akaenda pamoja na watu wake mupaka Keila na akapigana na Wafilisti; akabeba mifugo yao na akawapiga na kuwaua kwa mauaji makubwa, na Daudi akaokoa wakaaji wa Keila.+  Sasa wakati Abiatari+ mwana wa Ahimeleki alikimbia kuenda kwa Daudi kule Keila, alikuwa na efodi.  Sauli akaambiwa: “Daudi amekuja Keila.” Basi Sauli akasema: “Mungu amemutia katika mukono wangu,*+ kwa maana amejiingiza katika mutego kwa kuingia katika muji wenye milango mikubwa na mapingo.”*  Kwa hiyo Sauli akaita watu wote waende katika vita, washuke Keila na kumuzunguka Daudi na watu wake kwa ajili ya vita.  Wakati Daudi alipata habari kwamba Sauli alikuwa anafanya mupango mubaya juu yake, akamuambia kuhani Abiatari: “Leta efodi hapa.”+ 10  Kisha Daudi akasema: “Ee Yehova Mungu wa Israeli, mutumishi wako amesikia kwa hakika kwamba Sauli anakusudia kuja Keila ili kuharibu muji huu kwa sababu yangu.+ 11  Je, viongozi* wa Keila watanitia katika mukono wake? Je, Sauli atashuka kuja hapa kama vile mutumishi wako amesikia? Ee Yehova Mungu wa Israeli, tafazali umuambie mutumishi wako.” Basi Yehova akasema: “Atashuka.” 12  Daudi akauliza: “Je, viongozi wa Keila watanitia mimi na watu wangu katika mukono wa Sauli?” Yehova akajibu: “Watakutia katika mukono wake.” 13  Mara moja Daudi akasimama pamoja na watu wake, hesabu yao ilikuwa karibu mia sita (600),+ na wakatoka Keila na kuenda mahali popote penye waliweza kuenda. Wakati Sauli aliambiwa kwamba Daudi ametoroka Keila, hakumufuatilia. 14  Daudi akabakia katika jangwa mahali kwenye kuwa pagumu kufika, katika eneo lenye milima la jangwa la Zifu.+ Sauli aliendelea kumutafuta,+ lakini Yehova hakumutia Daudi katika mukono wake. 15  Daudi alijua kwamba* Sauli alikuwa ameenda kutafuta uzima wake* wakati Daudi alikuwa katika jangwa la Zifu kule Horeshi. 16  Sasa Yonatani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi kule Horeshi, na akamusaidia kupata nguvu* katika Yehova.+ 17  Akamuambia: “Usiogope, kwa maana Sauli baba yangu hatakupata; utakuwa mufalme juu ya Israeli,+ na mimi nitakuwa wa pili kisha wewe; na pia Sauli baba yangu anajua jambo hilo.”+ 18  Kisha wote wawili wakafanya agano+ mbele ya Yehova, na Daudi akabakia kule Horeshi, na Yonatani akaenda kwake. 19  Kisha wakati fulani watu wa Zifu wakapanda kuenda kwa Sauli kule Gibea+ na kusema: “Je, Daudi hajifiche karibu na sisi+ mahali kwenye kuwa pagumu kufika kule Horeshi,+ kwenye kilima cha Hakila,+ chenye kuwa upande wa kusini* wa Yeshimoni?*+ 20  Wakati wowote wenye itakupendeza* kushuka, Ee mufalme, kuja, na tutamutia katika mukono wa mufalme.”+ 21  Basi Sauli akasema: “Mubarikiwe na Yehova, kwa sababu mumenisikilia huruma. 22  Tafazali muende na mujaribu kutafuta mahali kabisa kwenye iko* na mutu mwenye alimuona kule, kwa sababu nimeambiwa kwamba yeye ni mujanja sana. 23  Muchunguze kwa uangalifu kila mahali kwenye anajifichaka na murudie kwangu mukiwa na ushuhuda. Kisha nitaenda pamoja na ninyi, na kama iko* katika inchi, nitamutafuta kabisa kati ya maelfu yote ya* Yuda.” 24  Kwa hiyo wakaondoka na kumutangulia Sauli kuenda Zifu,+ wakati huo Daudi na watu wake walikuwa katika jangwa la Maoni,+ kule Araba+ upande wa kusini wa Yeshimoni. 25  Kisha Sauli akakuja na watu wake ili kumutafuta.+ Wakati Daudi aliambiwa jambo hilo, akashuka mara moja na kuenda kwenye mwamba+ na akabakia katika jangwa la Maoni. Wakati Sauli alisikia jambo hilo, akamufuatilia Daudi katika jangwa la Maoni. 26  Wakati Sauli alifika upande mumoja wa mulima, Daudi na watu wake walikuwa upande mwingine wa mulima huo. Daudi alikuwa anafanya haraka ili kumukimbia+ Sauli, lakini Sauli na watu wake walikuwa wanamuzunguka Daudi na watu wake ili wawakamate.+ 27  Lakini mujumbe fulani akakuja kwa Sauli, na kusema: “Kuja haraka, kwa sababu Wafilisti wamekuja kushambulia inchi!” 28  Basi Sauli akaacha kumufuatilia Daudi+ na akaenda kupigana na Wafilisti. Ndiyo sababu mahali pale paliitwa Mwamba wa Migawanyiko. 29  Kisha Daudi akapanda kutoka kule na akabakia mahali kwenye kuwa pagumu kufika kule En-gedi.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “amemuuzisha katika mukono wangu.”
Pingo ni kipande cha muti ao cha chuma cha kufungia mulango kwa ndani.
Ao pengine, “wenye mashamba.”
Ao pengine, “aliogopa kwa sababu.”
Ao “nafsi yake.”
Tnn., “akatia nguvu mukono wake.”
Tnn., “kwenye upande wa kuume.”
Ao pengine, “jangwa; nyika.”
Ao “itapendeza nafsi yako.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “ukoo wote mbalimbali wa.”