Cha Kwanza cha Samweli 2:1-36

  • Sala ya Hana (1-11)

  • Zambi za wana wawili wa Eli (12-26)

  • Yehova anahukumu nyumba ya Eli (27-36)

2  Kisha Hana akasema katika sala: “Moyo wangu unashangilia katika Yehova;+Pembe yangu* imeinuliwa na Yehova. Kinywa changu kimefunguliwa wazi juu ya maadui wangu,Kwa maana ninashangilia katika matendo yako ya wokovu.   Hakuna mwenye kuwa mutakatifu kama Yehova,Hakuna mwingine isipokuwa wewe,+Na hakuna mwamba kama Mungu wetu.+   Musiendelee kuzungumuza kwa kiburi;Neno lolote la majivuno lisitoke katika kinywa chenu,Kwa maana Yehova ni Mungu wa ujuzi,+Na anapima matendo kwa njia ya haki.   Pinde za wanaume wenye nguvu zinavunjwa-vunjwa,Lakini wale wenye kujikwaa wanapewa nguvu.+   Wenye kukulishwa muzuri wanapaswa kufanya kazi ili wapate mukate,Lakini wenye njaa hawana njaa tena.+ Tasa amezaa watoto saba (7),+Lakini mwanamuke mwenye alikuwa na wana wengi ameachwa peke yake.*   Yehova anaua, na analinda uzima;*Anashusha katika Kaburi,* na anainua.+   Yehova anafanya kuwa maskini, na anafanya kuwa tajiri;+Anashusha, na anainua.+   Anainua mutu wa hali ya chini kutoka katika mavumbi;Anainua maskini kutoka katika rundo la majivu,*+ Ili awafanye wakae pamoja na wakubwa,Na kuwapatia kiti cha heshima. Nguzo za dunia ni za Yehova,+Na anatia inchi yenye kuzaa juu yao.   Analinda hatua za washikamanifu wake;+Lakini waovu watanyamazishwa katika giza,+Kwa maana haiko nguvu ndiyo inafanya mwanadamu ashinde.+ 10  Yehova atawavunja-vunja wale wenye kupigana naye;*+Atanguruma juu yao akiwa mbinguni.+ Yehova atahukumu mupaka kwenye miisho ya dunia,+Atamupatia nguvu mufalme wake,+Na kuinua pembe* ya mutiwa-mafuta wake.”+ 11  Basi Elkana akaenda kwenye nyumba yake kule Rama, lakini ule mutoto mwanaume akakuwa mutumishi wa* Yehova+ mbele ya kuhani Eli. 12  Sasa wana wa Eli walikuwa watu waovu;+ hawakumuheshimia Yehova. 13  Ni hivi walifanya kuhusu haki ya makuhani kutoka kwa watu:+ Kila mara wakati mutu yeyote alikuwa anatoa zabihu, mutumishi wa kuhani alikuja na kanya yenye* meno tatu (3) katika mukono wake wakati nyama ilikuwa inatokota, 14  na aliingiza kwa nguvu ndani ya beseni, chungu cha kupikia chenye mikono mbili, sufuria kubwa, ao chungu cha kupikia chenye mukono mumoja. Kitu chochote chenye kanya hiyo iliinua,* kuhani alikuwa anakikamata kwa ajili yake mwenyewe. Ni vile walikuwa wanatenda katika Shilo kwa Waisraeli wote wenye walikuja kule. 15  Pia, hata mbele mutu mwenye kutoa zabihu achome mafuta ili yatoe moshi,+ mutumishi wa kuhani alikuwa anakuja na kumuambia, “Patia kuhani nyama ili achome. Hatakamata nyama yenye kutokoteshwa kutoka kwako, nyama ya mubichi tu.” 16  Wakati mutu huyo alimuambia: “Acha kwanza wahakikishe kwamba mafuta yanachomwa ili yatoe moshi,+ kisha ujikamatie kitu chochote unataka,”* alikuwa anasema: “Hapana, unipatie sasa hivi; kama haunipatie, nitaikamata kwa nguvu!” 17  Kwa hiyo zambi ya watumishi hao ikakuwa kubwa sana mbele ya Yehova,+ kwa maana watu hao walitendea toleo la Yehova bila heshima. 18  Sasa Samweli alikuwa anatumikia+ mbele ya Yehova, akiwa amevaa* efodi ya kitani,+ hata kama alikuwa kijana tu. 19  Pia, mama yake alikuwa anamutengenezea koti ya kidogo yenye haina mikono, na kumuletea mwaka kwa mwaka wakati alipanda pamoja na bwana yake ili kutoa zabihu ya kila mwaka.+ 20  Na Eli akabariki Elkana na bibi yake na kusema, “Yehova akupatie mutoto kutoka kwa bibi huyu pa nafasi ya ule mwenye alikopeshwa kwa Yehova.”+ Na wakarudia kwao. 21  Yehova akaelekeza uangalifu wake kwa Hana, ili aweze kupata mimba;+ na akazaa watoto wanaume wengine watatu (3) na watoto wanamuke wawili. Na kijana Samweli akaendelea kukomaa mbele ya Yehova.+ 22  Sasa Eli alikuwa amezeeka sana, lakini alikuwa amesikia mambo yote yenye wana wake walikuwa wanatendea+ Israeli wote na namna walikuwa wanalala na wanamuke wenye walitumika kwenye muingilio wa hema ya mukutano.+ 23  Alikuwa anawaambia: “Sababu gani munaendelea kufanya mambo ya namna hii? Kwa maana mambo yenye niko ninasikia juu yenu kutoka kwa watu wote ni ya mubaya. 24  Hapana, wana wangu, habari yenye ninasikia ikienea kati ya watu wa Yehova haiko ya muzuri. 25  Kama mwanadamu anamutendea zambi mwanadamu mwenzake, mutu fulani anaweza kumulilia Yehova kwa ajili yake;* lakini kama mwanadamu anamutendea Yehova zambi,+ ni nani anaweza kusali kwa ajili yake?” Lakini walikataa kumusikiliza baba yao, kwa sababu Yehova alikuwa ameazimia kuwaua.+ 26  Wakati huo, kijana Samweli aliendelea kukomaa kwa umbo na katika kukubaliwa na Yehova na wanadamu.+ 27  Mutu wa Mungu akakuja kwa Eli na kumuambia, “Yehova anasema hivi: ‘Je, sikujifunua waziwazi kwa nyumba ya baba yako wakati walikuwa Misri wakiwa watumwa wa nyumba ya Farao?+ 28  Na alichaguliwa katikati ya makabila yote ya Israeli+ ili anitumikie akiwa kuhani wangu na kupanda juu ya mazabahu yangu+ ili kutoa zabihu, kutoa uvumba,* na kuvaa efodi mbele yangu; na nilipatia nyumba ya babu yako matoleo yote ya Waisraeli* yenye yanatolewa kwa njia ya moto.+ 29  Sababu gani ninyi wanaume munazarau* zabihu yangu na toleo langu lenye nimeamuru katika makao yangu?+ Sababu gani unaendelea kuheshimia wana wako kuliko mimi kwa kujinenepesha wenyewe kupitia sehemu za muzuri sana za kila toleo la watu wangu Israeli?+ 30  “‘Ndiyo sababu Yehova Mungu wa Israeli anasema hivi: “Kwa kweli nilisema kwamba nyumba yako na nyumba ya babu yako itatembea mbele yangu sikuzote.”+ Lakini sasa Yehova anasema: “Ni jambo lenye siwezi kuwazia, kwa sababu wale wenye kuniheshimia nitawaheshimia,+ lakini wale wenye kunizarau watazarauliwa.” 31  Angalia! Siku zinakuja wakati nitakata nguvu zako na za* nyumba ya baba yako, na hivyo hakuna mwanaume wa nyumba yako mwenye ataishi mupaka miaka ya uzee.+ 32  Na utamuangalia adui katika makao yangu katikati ya mambo yote ya muzuri yenye Israeli anatendewa,+ na hakutakuwa tena muzee katika nyumba yako hata siku moja. 33  Mwanaume wako mwenye sitaondoa ili aendelee kutumika kwenye mazabahu yangu atafanya macho yako yafifie na atakuletea huzuni,* lakini hesabu kubwa ya watu wa nyumba yako itakufa kwa upanga wa wanadamu.+ 34  Na mambo yenye yatafikia wana wako wawili, Hofni na Finehasi, yatakuwa alama kwako: Wote wawili watakufa katika siku moja.+ 35  Kisha nitajiinulia kuhani muaminifu.+ Atatenda kulingana na tamaa ya moyo wangu;* na nitamujengea nyumba ya kudumu, na atatembea mbele ya mutiwa-mafuta wangu sikuzote. 36  Mutu yeyote mwenye atabakia katika nyumba yako atakuja na kumuinamia ili alipwe feza na apewe mukate, na atasema: “Tafazali, niweke katika moja ya kazi za ukuhani ili nikule kipande cha mukate.”’”+

Maelezo ya Chini

Ao “Nguvu yangu.” Angalia Maana ya Maneno.
Tnn., “amefifia.”
Ao “analeta kwenye uzima.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao pengine, “yalala.”
Ao pengine, “Wale wenye kushindana na Yehova wataogopeshwa sana.”
Ao “nguvu.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “alikuwa anamutumikia.”
Ao “uma wenye.”
Ao “uma huo uliinua.”
Ao “chenye nafsi yako inatamani.”
Tnn., “amefungwa.”
Ao pengine, “Mungu atakuwa mupatanishi wake.”
Ao pengine, “kuchoma zabihu ili zitoe moshi.”
Tnn., “wana wa Israeli.”
Tnn., “munapiga miguu.”
Tnn., “mukono wako na wa.”
Ao “atafanya nafsi yako ikuwe zaifu.”
Ao “mambo yenye kuwa katika moyo wangu na katika nafsi yangu.”