Cha Kwanza cha Samweli 16:1-23

  • Samweli anamutia Daudi mafuta ili akuwe Mufalme mwenye kufuata (1-13)

    • “Yehova anaona ndani ya moyo” (7)

  • Roho ya Mungu inaondolewa juu ya Sauli (14-17)

  • Daudi anakuwa mupiga-kinubi wa Sauli (18-23)

16  Mwishowe Yehova akamuambia Samweli: “Kwa kuwa nimemukataa Sauli asitawale akiwa mufalme juu ya Israeli,+ utaendelea kumuombolezea mupaka wakati gani?+ Jaza pembe yako mafuta+ na uende. Nitakutuma kwa Yese+ Mubetlehemu, kwa sababu nimejichagulia mufalme kati ya wana wake.”+  Lakini Samweli akasema: “Nitaenda namna gani? Wakati Sauli atasikia habari hiyo, ataniua.”+ Yehova akamujibu: “Uende na mwana-ngombe na useme, ‘Nimekuja kumutolea Yehova zabihu.’  Alika Yese kwenye zabihu; kisha nitakujulisha jambo la kufanya. Unapaswa kumutia mafuta kwa ajili yangu ule mwenye nitakuonyesha.”+  Samweli akafanya mambo yenye Yehova alisema. Wakati alifika Betlehemu,+ wazee wa muji walikuwa wanatetemeka wakati walikutana naye, na wakasema: “Je, kuja kwako kunamaanisha amani?”  Basi akasema: “Kunamaanisha amani. Nimekuja kumutolea Yehova zabihu. Mujitakase, na mukuje pamoja na mimi kwenye zabihu.” Kisha akamutakasa Yese na wana wake, halafu akawaalika kwenye zabihu.  Wakati waliingia, Samweli akamuona Eliabu+ na kusema: “Hakika mutiwa-mafuta wa Yehova amesimama hapa mbele yake.”  Lakini Yehova akamuambia Samweli: “Usiangalie sura yake wala urefu wake,+ kwa sababu nimemukataa. Kwa maana Mungu haone kama vile mwanadamu anaona, kwa sababu mwanadamu bure anaona kile chenye kinaonekana kwa macho, lakini Yehova anaona ndani ya moyo.”+  Kisha Yese akamuita Abinadabu+ na kumupitisha mbele ya Samweli, lakini Samweli akasema: “Huyu pia Yehova hakumuchagua.”  Kisha Yese akamuleta Shamma,+ lakini Samweli akasema: “Huyu pia Yehova hakumuchagua.” 10  Basi Yese akapitisha wana wake saba (7) mbele ya Samweli, lakini Samweli akamuambia Yese: “Yehova hakumuchagua mutu yeyote kati ya hawa.” 11  Mwishowe Samweli akamuambia Yese: “Je, hawa ndio watoto wako wote wanaume?” Akasema: “Mudogo zaidi+ ameachwa mupaka sasa; iko* anakulisha kondoo.”+ Kisha Samweli akamuambia Yese: “Muitishe, kwa sababu hatutakaa ili kula chakula mupaka wakati atakuja hapa.” 12  Basi akamuitisha na akamuingiza ndani. Sasa kijana huyo alikuwa mwekundu, mwenye macho ya kupendeza, na mwenye sura ya muzuri.+ Kisha Yehova akasema: “Simama, umutie mafuta, kwa maana huyu ndiye!”+ 13  Kwa hiyo Samweli akakamata ile pembe ya mafuta+ na kumutia mafuta mbele ya ndugu zake. Na roho ya Yehova ikaanza kumutia nguvu Daudi kuanzia siku hiyo na kuendelea.+ Kisha wakati fulani Samweli akasimama na kuenda zake mupaka Rama.+ 14  Sasa roho ya Yehova ilikuwa imemuacha Sauli,+ na roho ya mubaya kutoka kwa Yehova ikamutia woga.+ 15  Watumishi wa Sauli wakamuambia: “Unaona kwamba roho ya mubaya kutoka kwa Mungu inakutia woga. 16  Tafazali, bwana wetu, amuru watumishi wako wenye kuwa mbele yako watafute mutu mwenye kuwa na ufundi wa kupiga kinubi.+ Kila mara wakati roho ya mubaya kutoka kwa Mungu itakuja juu yako, atapiga kinubi, na utajisikia muzuri.” 17  Kwa hiyo Sauli akaambia watumishi wake: “Tafazali, munitafutie mutu mwenye kupiga kinubi muzuri, na mumulete kwangu.” 18  Mumoja kati ya watumishi akasema: “Angalia! Nimeona namna mwana fulani wa Yese Mubetlehemu anapiga kinubi kwa ufundi, na ni mupiganaji-vita hodari, mwenye nguvu.+ Anaongea muzuri, na iko* na sura ya muzuri,+ na Yehova iko* pamoja naye.”+ 19  Basi Sauli akatuma wajumbe kwa Yese na kusema: “Unitumie mwana wako Daudi, mwenye iko* pamoja na kundi.”+ 20  Kwa hiyo Yese akapakiza mikate, chupa ya ngozi ya kuwekea divai, na mwana-mbuzi juu ya punda, na akamutuma Daudi mwana wake kwa Sauli akiwa na vitu hivyo. 21  Basi Daudi akafika kwa Sauli na kuanza kumutumikia.+ Sauli akafikia kumupenda sana, na Daudi akakuwa mubeba-silaha wake. 22  Sauli akamutumia Yese ujumbe: “Tafazali acha Daudi aendelee kunitumikia, kwa sababu amekubaliwa mbele ya macho yangu.” 23  Kila mara wakati roho ya mubaya kutoka kwa Mungu ilikuja juu ya Sauli, Daudi alikamata kinubi na kukipiga, na Sauli alipata kitulizo na alijisikia muzuri, na roho hiyo ya mubaya ilikuwa inamuacha.+

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”