Cha Kwanza cha Samweli 22:1-23

  • Daudi kule Adulamu na Mispe (1-5)

  • Sauli anafanya makuhani wa Nobu wauawe (6-19)

  • Abiatari anatoroka (20-23)

22  Kwa hiyo Daudi akaondoka kule,+ akakimbilia katika pango la Adulamu.+ Wakati ndugu zake na nyumba yote ya baba yake walisikia habari hiyo, wakashuka kule mahali alikuwa.  Na watu wote wenye walikuwa na shida na madeni na malalamiko* wakakusanyika kwenye alikuwa, na akakuwa mukubwa wao. Kulikuwa watu karibu mia ine (400) pamoja naye.  Kisha wakati fulani Daudi akatoka kule na kuenda Mispe katika Moabu na kumuambia mufalme wa Moabu:+ “Tafazali acha baba yangu na mama yangu wabakie pamoja na ninyi mupaka wakati nitajua mambo yenye Mungu atanifanyia.”  Kwa hiyo akawaacha pamoja na mufalme wa Moabu, nao wakabakia pamoja naye wakati wote wenye Daudi alikuwa katika ngome.+  Kisha wakati fulani nabii Gadi+ akamuambia Daudi: “Usibakie katika ngome. Toka pale uende katika inchi ya Yuda.”+ Kwa hiyo Daudi akaondoka na kuingia katika pori la Hereti.  Sauli akasikia kwamba Daudi na watu wenye walikuwa pamoja naye wamepatikana. Wakati huo Sauli alikuwa amekaa kule Gibea+ chini ya muti wa mukwaju kwenye mahali pa juu akiwa ameshika mukuki wake katika mukono wake, na watumishi wake wote walikuwa wamemuzunguka.  Basi Sauli akaambia watumishi wake wenye walikuwa wamemuzunguka: “Musikilize, tafazali, ninyi Wabenyamini. Je, mwana wa Yese+ atawapatia pia ninyi wote mashamba na mashamba ya mizabibu? Je, atawaweka ninyi wote kuwa wakubwa wa maelfu na wakubwa wa mamia?+  Ninyi wote mumefanya mupango mubaya juu yangu! Hakuna mwenye alinijulisha wakati mwana wangu mwenyewe alifanya agano pamoja na mwana wa Yese!+ Hakuna mutu katikati yenu mwenye ananisikilia huruma na kunijulisha kwamba mwana wangu mwenyewe amemuchochea mutumishi wangu mwenyewe juu yangu ili anivizie, kama vile hali iko sasa.”  Kisha Doegi+ Mwedomu, mwenye alikuwa musimamizi wa watumishi wa Sauli kule, akajibu:+ “Nilimuona mwana wa Yese akikuja Nobu kwa Ahimeleki mwana wa Ahitubu.+ 10  Na akamuuliza Yehova kwa ajili ya Daudi na akamupatia vyakula. Hata alimupatia upanga wa Goliati ule Mufilisti.”+ 11  Mara moja mufalme akaitisha Ahimeleki mwana wa Ahitubu kuhani na makuhani wote wa nyumba ya baba yake wenye walikuwa Nobu. Kwa hiyo wote wakakuja kwa mufalme. 12  Sasa Sauli akasema: “Sikiliza, tafazali, wewe mwana wa Ahitubu!” naye akajibu: “Mimi huyu, bwana wangu.” 13  Sauli akamuambia: “Sababu gani mumefanya mupango mubaya juu yangu, wewe na mwana wa Yese, kwa kumupatia mikate na upanga na kumuuliza Mungu kwa ajili yake? Yeye ananipinga na kunivizia, kama vile anafanya sasa.” 14  Basi Ahimeleki akamujibu mufalme: “Ni nani kati ya watumishi wako wote mwenye anatumainika* kama Daudi?+ Yeye ni mwana-mukwe wa mufalme+ na mukubwa wa walinzi wako na anaheshimika katika nyumba yako.+ 15  Je, leo ndio mara ya kwanza kwangu kumuuliza Mungu kwa ajili yake?+ Maneno yenye unasema ni jambo lenye siwezi kuwazia! Usiache mufalme amukasirikie mutumishi wake na nyumba yote ya baba yangu, kwa maana mutumishi wako hakujua hata jambo moja kuhusu mambo haya.”+ 16  Lakini mufalme akasema: “Hakika utakufa,+ Ahimeleki, wewe pamoja na nyumba yote ya baba yako.”+ 17  Basi mufalme akaambia walinzi* wenye walimuzunguka: “Mugeuke na kuua makuhani wa Yehova, kwa sababu wamemuunga Daudi mukono! Walijua kwamba alikuwa anatoroka, na hawakunijulisha!” Lakini watumishi hao wa mufalme hawakutaka kuinua mikono yao ili washambulie makuhani wa Yehova. 18  Kisha mufalme akamuambia Doegi:+ “Wewe geuka na ushambulie makuhani!” Mara moja Doegi Mwedomu+ akaenda na kushambulia makuhani hao yeye mwenyewe. Siku hiyo aliua wanaume makumi munane na tano (85) wenye kuvaa efodi ya kitani.+ 19  Akapiga pia muji wa Nobu,+ muji wa makuhani, kwa upanga; akaua kwa upanga mwanaume na mwanamuke, mutoto na mutoto mwenye kunyonya, ngombe-dume, punda, na kondoo. 20  Lakini, mwana mumoja wa Ahimeleki mwana wa Ahitubu, mwenye jina lake lilikuwa Abiatari,+ akaponyoka na kukimbia ili kumufuata Daudi. 21  Abiatari akamuambia Daudi: “Sauli ameua makuhani wa Yehova.” 22  Basi Daudi akamuambia Abiatari: “Nilijua siku ile,+ wakati Doegi Mwedomu alikuwa kule, kwamba hakika atamuambia Sauli. Ni mimi ndiye nimeleta kifo cha kila mutu* katika nyumba ya baba yako. 23  Bakia pamoja na mimi. Usiogope, kwa sababu kila mutu mwenye anatafuta uzima wako* anatafuta uzima wangu;* nitakulinda.”+

Maelezo ya Chini

Ao “wenye walikuwa na uchungu wa nafsi.”
Ao “ni muaminifu.”
Tnn., “wakimbiaji.”
Ao “kila nafsi.”
Ao “nafsi yako.”
Ao “nafsi yangu.”