au mapu

UI TE AU MAPU E

Ka Papetito Ainei Au?​—Tuanga 1: Te Aiteanga o te Papetitoanga

Me te akamanako ra kia papetito, e kimi na mua te aiteanga o te reira.