Neke ki te tumu manako rikiriki

Mapu Ou e te Mapu Mamaata

Ka tauturu te akoanga Pipiria ia koe kia akakoromaki i te au manamanata e kia rauka te au tu karape. a

a Kua tauiia te au ingoa o te tangata i roto i teia au atikara.

UI TE AU MAPU E

Akapeea Au me Patoi i te Timatanga?

Akara e toru takainga kia autu i te au anoano tau kore.

UI TE AU MAPU E

Akapeea Au me Patoi i te Timatanga?

Akara e toru takainga kia autu i te au anoano tau kore.

Ui te au Mapu E

Au uianga a te au mapu no runga i te peu ainga, au taeake, au metua, apii e te vai atura.

Ta Toou au Oa i Karanga

Ka na roto koe i te au turanga ngatā o te oraanga. Akara akapeea toou au oa me autu i te reira.

Teata Torōia

E na roto ana koe i te au turanga ngatā o te oraanga? Me ko te reira, ka tauturu teia au vitio ia koe kia autu i te au manamanata e na roto ra te au mapu.

Ravenga Apii Pipiria

Na roto i teia au pepa tei kopiia ka tauturu i te tamariki kia akamanako i teia au tua e tupu ra.

Pauanga ki te 10 Uianga—Ui te au Mapu E

Kimi i te akoanga tau e te au manako ei tauturu ia koe kia puapingaia toou oraanga.

Tuanga Apii Pipiria

Taangaanga i te tuanga apii Pipiria kia akapapu i toou irinakianga e akapeea me apii i toou irinakianga.