Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

E Puapinga Ainei te Tu Rongonui Online?

E Puapinga Ainei te Tu Rongonui Online?

 Karanga te mapu ko Elaine e: “Te kite anga au i toku au oa apii e e maata te aronga aru ia ratou online, kua manako au, ‘Aue—rongonuiia ra ratou!’ Vareae au.”

 Kua manako akapera ainei koe? Me koia ia, ka tauturu teia atikara ia koe kia kore e akavareia e te au peu kia rongonui online.

 Eaa te au akamatakite anga?

 Ia Maseli 22:1, te karanga ra te Pipiria “e ngari ake te rongo meitaki te apinga maata ra.” No reira e mea meitaki kia rauka te rongo meitaki—e kia inangaroia e tetai.

 Inara ko te anoano kia inangaroia i te au taime ravarai ka riro ei ereere anga ki tetai. E kino ainei tetai? Karanga a Onya, e 16 mataiti, ae:

 “Kua kite ana au i te au angaanga neneva a tetai pae i rave—mei te rere anga ki raro mei tetai are apii teitei e rua taua—kia rauka te rongo.”

 Kia mareka mai to ratou au oa, kua nenei tetai aronga i te au angaanga neneva e kua tuku i te reira online. Ei akaraanga, kua tuku tetai au mapu i to ratou vitio ia ratou e kai ra i te puʼa kakau—e ua meangiti e e apinga kino—kare e tau no tetai kia rave!

 Karanga te Pipiria: “Eiaa e rave i tetai angaanga . . . ei akatupu i te anoano akatietie puapinga kore.”—Philipi 2:3, Good News Translation.

 Kia akamanako:

  •   Mei teaa te puapinga kia koe kia rongonui online?

  •   Ka tuku ainei koe i toou oraanga ki roto i te kino no te au oa kia inangaro ia koe?

 “Akaraanga e e aronga rongonui”

 I te aruaru anga kia rongonui kare e anoanoia te angaanga kino. Karanga a Erica, e 22 mataiti, e eaa ta tetai au mapu i rave:

 “E tuku ana tetai aronga i ta ratou tutu online i te au mea e rave ana ratou, mei te mea atura e e maata to ratou au oa e piri ana ratou. Akaraanga e e aronga rongonui.”

 Karanga a Cara, e 15 mataiti, e ka taangaanga tetai au tangata i te peu akavare ei akatupu i to ratou anoano:

 “Kua kite ana au i tetai aronga tei tuku i to ratou tutu online no te akavare e kua aere ana ratou ki tetai pāti kareka ra te noo ua ra i te kainga.”

 Karanga a Matthew, e 22 mataiti, kua rave ana aia i te reira:

 “Kua tuku au i tetai tutu online ma te tataanga tei Mount Everest, inara kare au i aere ana ki Asia!”

 Karanga te Pipiria: “Ei akono meitaki ta matou i te au mea katoa nei.”—Ebera 13:18.

 Kia akamanako:

  •   Me taangaanga ana koe i te social media, ka ariu ainei koe ki te peu akavare kia rongonui koe?

  •    Te au tutu e te au tataanga e akaari ra koe te akakite ra ainei ia koe tikai e toou tu?

 Eaa te puapinga o te aronga aru e kia marekaia?

 Maata te tangata i irinaki e ko te taviri kia rongonui koe online koia oki, kia maata te numero o te aronga aru ia koe e kia reka i taau e rave ra. I na Matthew ei, tei taikuia i runga akenei, kua manako ana au mei tera rai:

 “Ka ui au ki te tangata, ‘Eia aronga e aru ana ia koe?’ me kore ‘Eaa te maata o te numero o te aronga reka ia koe?’ Kia akamaata i toku numero, ka aru au i tetai ua atu aronga, te irinaki anga e ka aru mai ratou iaku. Inangaro tikai au kia rongonui au, e kua akatupu te social media i teia anoano noinoi noku.”

Te rongonui online kua aite ki te kai venevene—reka tona kai anga e a muri mai kinokino te turanga

 Akakite mai a Maria, e 25 mataiti, e kua irinaki tetai pae i to ratou turanga puapinga na runga i te numero o te aronga aru e te mareka ra ia ratou:

 “Me kare e maata te aronga reka i te tutu selfie o tetai tamaine, ka manako aia e e viivii te reira. Kua tarevake te reira manako inara e maata te tangata ka manako mei tera te tu. Kore akerai, te cyberbully ra ratou ia ratou uaorai.”

 Karanga te Pipiria: “Eiaa tatou e akateitei puapinga kore ua, i te akaongoongo anga tetai ki tetai, e te vareae anga tetai ki tetai.”—Galatia 5:26.

 Kia akamanako:

  •   Me taangaanga ana koe i te social media, te kite ra ainei koe e te akakeukeu ra te reira ia koe kia akaaite ki tetai ke?

  •    Ka manako ainei koe e e puapinga atu te numero o te aronga aru ia koe i to te akatupuanga i tetai pirianga oa mou ki te aronga inangaro ia koe?